Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. április 20. napján (csütörtök) 16 órakor
tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
      Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Kiskunhalasi Tűzoltóság munkájáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Beszámoló a kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásáról  
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Beszámoló a Jánoshalmi Közétkeztetési Kft. előtársaságáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Rendelet-tervezet a 2016. évi zárszámadásról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Rendelet-tervezet a köztisztviselők napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Rendelet-tervezet a partnerségi egyeztetés szabályairól
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés az európai béruniót célzó polgári kezdeményezés támogatásáról
        Előadó: Nagy István képviselő
11. Előterjesztés háziorvosi ügyelet sofőri és asszisztensi  feladatainak ellátásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a honlap akadálymentesítéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a parlagfű és egyéb allergén növények irtásának koncepciója felülvizsgálatáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés Arany Bácska Egyesület kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés az Önkormányzat feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat benyújtásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés az Erdélyi Hagyományokért Egyesület kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés a Kistérségi Egészségügyi Központ kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés a Tanuszoda üzemeltetésének felfüggesztéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés Jánoshalma Város Kitüntető Címeinek elbírálásáról
    ( A kitüntető címek teljes anyaga a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában megtekinthető)
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Előterjesztés a Pelikán Kft Felügyelő Bizottságának és könyvvizsgálójának megbízásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Előterjesztés a Városgazda Kft ügyvezető igazgatójának, könyvvizsgálójának megbízásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés a Lajtha Kft ügyvezető igazgatójának, Felügyelő Bizottságának, könyvvizsgálójának megbízásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés néhai Galambos Lajosné térítési díjkülönbözetének megfizetéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés néhai Torma Mária térítési díjkülönbözetének megfizetéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2017. április 13.

                        Malustyik Béla                                                Madarász Attila
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési             Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi
                       Bizottság elnöke                                              Bizottság elnöke