Ma 2017. november 22., szerda - Cecília napja van.

icon wcag

 
 

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Képviselő testületi ülés 2014. január 30-án

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. január 30. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház ebédlőjében (Molnár J. utca 3-5.) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Tájékoztató fejlesztésekről
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                 Kovács József bizottsági elnök
3. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Rendelet tervezet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére szóló közszolgáltatásról
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                Kovács József bizottsági elnök
5. Rendelet tervezet a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről szóló 11/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                Kovács József bizottsági elnök
6. Előterjesztés Gál Sándor ingatlanvásárlási kérelméről
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                Kovács József bizottsági elnök
7. Előterjesztés Zámbó Dénes ingatlanvásárlási kérelméről
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                Kovács József bizottsági elnök
8. Előterjesztés Kiss Árpád ingatlanvásárlást módosító kérelméről
    Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                 Kovács József bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Pelikán Kft. kérelméről
    Előadó: Kovács József bizottsági elnök
10. Előterjesztés a Lajtha Kft. Alapító Okiratának módosításáról
     Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
                  Kovács József bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Városgazda Kft. Alapító okirat módosításáról
     Előadó: Kovács József bizottsági elnök
12. Előterjesztés az önkormányzat adósságállományának a Magyar Állam által történő átvállalásának igénybe vételéről
     Előadó: Kovács József bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Tulipán u. 34. sz. alatti ingatlan önkormányzati tulajdonrészének értékesítéséről
      Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                  Kovács József bizottsági elnök
14. Előterjesztés a II. számú védőnői körzet helyettesítésére ismételt pályázati kiírásról
     Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                 Kovács József bizottsági elnök
15. Előterjesztés Dr. Bogdán Gusztáv fogorvos ügyéről
     Előadó: Kovács József bizottsági elnök
16. Előterjesztés Mélykút-Jánoshalma Ivóvízminőség-javító Társulás Társulási Megállapodásban foglaltakkal kapcsolatos törvényességi felhívás megtárgyalása.
     Előadó: Kovács József bizottsági elnök
17. Előterjesztés Bácskainfó 2001. Bt ajánlatáról
      Előadó: Kovács József bizottsági elnök
18. Előterjesztés Rencsárné Jutasi Szabina kérelméről
      Előadó: Madarász Attila levezető elnök
                  Kovács József bizottsági elnök
19. Előterjesztés a KLIK Jánoshalmi Tankerület szerződésmódosításáról
      Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
                   Madarász Attila levezető elnök
                   Kovács József bizottsági elnök
20. Előterjesztés óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
      Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
21. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyitva tartási és a nyári nyitvatartási idejének jóváhagyásáról
       Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
22. Előterjesztés 2014 / 2015 nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról
      Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
23. Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételről
      Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
                   Kovács József bizottsági elnök

Jánoshalma, 2014. január 22.
  Czeller Zoltán sk.
        polgármester

Képviselő-testületi ülés 2013. november 14-én

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. november 14. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirend:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 2. Tájékoztató fejlesztésekről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 3. Tájékoztató az Önkormányzat eladósodottságának alakulásáról, a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból, kezességvállalásból adódó kötelezettségek teljesítésének feltételeiről
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 4. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 5. Beszámoló a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
 6. Rendelet- tervezet a gyermekek védelméről
  Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
 7. Rendelet- tervezet a helyi szociális ellátásokról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 8. Rendelet- tervezet a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 9. Rendelet-tervezet a közterületnév és településrész-név megállapításának valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 10. Rendelet-tervezet az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 12/2004.(IV.22.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 11. Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 9/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 12. Rendelet-tervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 13. Előterjesztés a Pelikán Kft. SZMSZ és Szakmai Program jóváhagyásáról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 14. Előterjesztés a Sportpálya üzemeltetéséről
  Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök, Kovács József elnök, Madarász Attila levezető elnök
 15. Előterjesztés Horváth Ferenc járási koordinátor kérelméről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 16. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 17. Előterjesztés a Csokonai u. 4. sz. alatti ingatlan vételre való falajánlásáról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 18. Előterjesztés Szécsényiné Balogh Ágnes Emília ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 19. Előterjesztés a Dózsa Gy. u. 93. szám alatt lévő volt Családok Átmeneti Otthona épületének bérbeadásáról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök
 20. Előterjesztés a Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan vételre való felajánlásáról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági tag
 21. Előterjesztés a Polgárőrség székhelyéről
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 22. Előterjesztés a védőnők területi pótlékáról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 23. Előterjesztés kulturális közfoglalkoztatási programról
  Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
 24. Előterjesztés a Bács- Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat vezetői pályázatának véleményezéséről
  Előadó: Szakál Lajos bizottsági elnök
 25. Előterjesztés a volt könyvtár épületének bérbeadásáról (szóbeli előterjesztés)
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök, Kovács József elnök
 26. Előterjesztés a volt Gimnázium és a VM ASZK közötti ingatlancseréről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök, Kovács József elnök
 27. Előterjesztés Nagy István ipari területen lévő ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök, Kovács József elnök
 28. Előterjesztés a téli közfoglalkoztatásról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök

Jánoshalma, 2013. november 7.

Tisztelettel:

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2013. október 10-én

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. október 10. napján (csütörtök) 15 órakor tartja nyílt ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Javasolt napirend:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 2. Tájékoztató fejlesztésekről
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 3. Beszámoló a 2013. évi Jánoshalmi Napokról
  Előadó: Kiss György bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 4. Előterjesztés a Pelikán Kft. Alapító Okirat módosításáról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 5. Előterjesztés a Bajai utca 4. sz. alatti ingatlan egy részének bérbeadásáról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 6. Előterjesztés a Sportpálya üzemeltetéséről
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 7. Előterjesztés a Batthyány u. 14. sz. alatti bérlakás felújításáról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 8. Előterjesztés Bem utca 96. sz. alatti lakóház ingóságaira tett vételi ajánlatról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 9. Előterjesztés Nagy Ferenc és Nagy Ferencné ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 10. Előterjesztés Rendezési Terv kiegészítéshez fedezet biztosításról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 11. Előterjesztés a Hunyadi Iskola Intézményi Tanácsába önkormányzati tag(ok) delegálásáról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 12. Előterjesztés a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal és a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde közötti Munkamegosztási megállapodásról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 13. Előterjesztés a közfoglalkoztatásról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 14. Városgazda Kft. kérelméről
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 15. Előterjesztés a Hunyadi János Általános Iskola épületének rovar- és rágcsálóirtási feladatainak elvégzéséről szóló megbízási szerződéséről
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 16. Előterjesztés a Bács-Szakma Zrt- ben üzletrész elővásárlási jogról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök

Jánoshalma, 2013. október 04.

Tisztelettel:

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2013. szeptember 12-én

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. szeptember 12. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

Javasolt napirend:

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester
 2. Tájékoztató fejlesztésekről
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 3. Tájékoztató a Bajai. utca 4. szám alatti ingatlanról
  Előadó:Kovács József bizottsági elnök
 4. Tájékoztató a az Önkormányzat 2013.I. féléves gazdálkodásáról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 5. Tájékoztató a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde létszámáról
  Előadó: Kiss György bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 6. Rendelet tervezet a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 9/2011. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Madarász Attila levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 7. Rendelet tervezet a önkormányzati 2013.KV.II.sz rendelet módosításáról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 8. Előterjesztés a DAVET Bt. Általános Iskolai büfé bérleti szerződésének módosításáról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 9. Előterjesztés Háziorvosi Ügyeletről
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 10. Előterjesztés a Jánoshalmi Futball Club kérelméről
  Előadó: Kiss György bizottsági levezető elnök
 11. Előterjesztés a Kilián György utca nevének változtatásáról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 12. Előterjesztés Kiss Józsefné ingatlanértékesítési kérelméről
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 13. Előterjesztés Buzder Attiláné ingatlan felajánlásáról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 14. Előterjesztés Dr. Kecskés Patrícia ingatlanvásárlásával kapcsolatos nyilatkozatról
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 15. Előterjesztés Tóthné Galgóczi Edit ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Madarász Attila bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 16. Előterjesztés a Bács-Kiskun megyei zarándokút csatlakozásához
  Előadó: Kiss György bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 17. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde vezetőjének vezetői pótlékáról
  Előadó: Kiss György bizottsági levezető elnök, Kovács József bizottsági elnök
 18. Előterjesztés az Önkormányzati adósságkonszolidáció II. köréről
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök
 19. KEOP-4.9.0/11-2011-0069 jelű a Jánoshalmi Sportcsarnok energetikai felújítása pályázathoz önerő biztosításáról
  Előadó: Kovács József bizottsági elnök

Jánoshalma, 2013. szeptember 5.

Tisztelettel:

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2013. június 25-én

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2013. június 25. napján (kedd) 14 órakor tartja nyílt  ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó  termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirend:
Tájékoztató a BKKM-i kitüntető címek javaslat tételi lehetőségeiről

 1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
  Előadó: Komáromi Lajos alpolgármester
 2. Tájékoztató fejlesztésekről
  Előadó: Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
 3. Beszámoló a Jánoshalmi Önkéntes Polgárőr Egyesület 2012. évben végzett munkájáról
  Előadó: Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
 4. Beszámoló Jánoshalma város 2012. évi közbiztonsági, bűnügyi helyzetéről
  Előadó: Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
 5. Beszámoló a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde 2012/2013 nevelési évben végzett munkájáról
  Előadó: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
 6. Rendelet tervezet a 2013. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
  Előadó: dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
 7. Rendelet tervezet a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
  Előadó: Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
 8. Rendelet tervezet a felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
  Előadó: Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
 9. Rendelet tervezet az esküvőtartással kapcsolatos rendelet módosításáról
  Előadó: dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
 10. Előterjesztés a volt Gimnázium udvarán lévő faház alatti terület bérleti szerződésének hosszabbításáról
  Előadó: Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
 11. Előterjesztés a Jánoshalma Bernáth Zoltán utca 44. sz. alatti lakóház vételi ajánlatáról
  Előadó: Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
 12. Előterjesztés az Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde pályázatának elbírálásáról
  Előadó: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
 13. Előterjesztés Intézményfenntartó társulás megszüntetése, feladat-ellátási szerződés megkötése
  Előadó: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
 14. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról, a Bölcsőde átszervezéséről, az üres álláshelyek betöltéséről
  Előadó: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
 15. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde működési dokumentumainak véleményezése
  Előadó: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
 16. Előterjesztés az Hunyadi Iskola vezetői pályázatának véleményezéséről
  Előadó: Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság
 17. Előterjesztés a Jánoshalmi Napok kiadásairól
  Előadó: Komáromi Lajos alpolgármester
 18. Előterjesztés a Halasvíz Kft-ben üzletrész vásárlásáról
  Előadó: Komáromi Lajos alpolgármester
 19. Előterjesztés az ivóvíz javító programmal kapcsolatosan
  Előadó: Komáromi Lajos alpolgármester
 20. Jánoshalma Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programja
  Előadó: dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
 21. Előterjesztés a Kórház utcai Boncház eladási lehetőségéről
  Előadó: Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság
 22. Előterjesztés a Városgazda Kft. kérelméről (Sportpálya 2013. II. félévi működtetésének pénzügyi feltételei)
  Előadó: dr. Benda Dénes címzetes főjegyző

Jánoshalma, 2013. június. 19.

Tisztelettel:

Komáromi Lajos sk.
alpolgármester

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.