Ma 2017. május 25., csütörtök - Orbán napja van.

icon wcag

 
 

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Pályázat intézményvezetői állásra

Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság
pályázatot hirdet
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

intézményvezető (magasabb vezető)
beosztás ellátására.

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján munkaviszony       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2016.08.01-2021.08.01-ig szól.
A munkavégzés helye:
Jánoshalma, 6440 Jánoshalma, Kossuth u. 3.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
–  Főiskola, /egyetemi szintű végzettség és az oktatott művészeti ágak valamelyikében a művészeti
   tárgynak megfelelő szakirányú tanári szakképzettség vagy az oktatott művészeti ágak
   valamelyikében a művészeti tárgynak megfelelő művész szakképzettség vagy a nemzeti
  köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében meghatározott végzettség,
  szakképzettség,
–  pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat
–  cselekvőképesség
–  büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt
–  megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással
    egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető
–  pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
–  az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló
    okmányok másolata
–  90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak
   igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt,
   amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé
–  szakmai önéletrajz
–  az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre
    épülő fejlesztési elképzeléseket
–  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához,
    továbbításához (3. személlyel közlés)
–  nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő
    kezeléséhez
–  amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
    megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a
   tanulmányok várható befejezéséről
–  a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolás
–  a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás,
    munkakör megnevezésével)
A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2016. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Iván Sándorné igazgató nyújt, a 77/501-220 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
–  Postai úton, a pályázatnak a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú
    Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság címére történő megküldésével (6440 Jánoshalma,
    Kossuth u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni: PÁLYÁZAT Alapfokú Művészeti Iskola-
    intézményvezetői beosztásra.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. július 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    Jánoshalmi Hunyadi Népe
•    Jánoshalma Város Hivatalos Honlapja www.janoshalma.hu
•    Lajtha László Nonprofit Kft Honlapja www.lajthakft.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a Lajtha Kft. címére.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.lajthakft.hu honlapon, vagy az iskola jelenlegi igazgatójától szerezhet.
A pályázati kiírás közzétételének időpontja: 2016. június 1.

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.