Ma 2021. január 17., vasárnap - Antal és Antónia napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-3.9 °C

Hőérzet: -8.8 °C
Szél: 13.21 km/h
Páratartalom: 94%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a https://www.janoshalma.hu/ weboldal látogatói által. Az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői Zsikor Bt., 3R-Tech Kft. számára kezelt látogatói adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

1. Általános rendelkezések

Az adatkezelő megnevezése: Jánoshalma Város Önkormányzata

Az adatkezelő címe: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Az adatkezelő elérhetőségei: email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: (06-77) 501-001  

Adatkezelő képviselője:Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője, elérhetősége: Közinformatika Nonprofit Kft.

Kapcsolattartó: Löfflinger Attila

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László utca 34.

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383/103

Az adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működése érdekében létrejövő adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) c), e), 2015. évi CCXXII. tv. (Elügy tv.) 53. §

Adatkezeléssel érintettek köre: weboldal látogatói és az adatfeldogozók munkatársai.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználók az oldal látogatása során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy böngészési adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés módja: Automatizált adatfeldolgozás.

2. A kezelt adatok köre

A látogató oldalmegtekintése során keletkezett adatok. Melyek a látogatóazonosítók és a látogató következő adatai, az adatok nem köthetőek személyhez anonim jellegűek

  • Web böngésző információ (név, verzió)
  • Operációs rendszer, eszköz típus (PC, tablet, okostelefon, stb.)
  • IP cím
  • Látogatás, oldal megtekintés ideje
  • Külső weboldalak adatai, melyik oldalról érkezett a látogató (pl.: Google link)
  • Látogatóazonosítók (süti, cookie)

A következő sütiket használjuk weboldalunkon

Neve

Micsoda

bca

A látogatóazonosítók (süti, cookie) jóváhagyása, 1-es érték elfogadva, sosem jár le.

_utma

Látogatottsági adattok nyilvántartása a látogatások számát az első látogatás idejét és az utolsó látogatás idejét tartja nyilván, sosem jár le.

_utmb

Látogatottsági adattok nyilvántartása az oldal megtekintésének kezdette. Böngésző bezárásig érvényes.

_utmc

Látogatottsági adattok nyilvántartása az oldal megtekintésének vége amikor látogató elhagyta az oldalt. Böngésző bezárásáig érvényes.

_utmt

Látogatottsági adattok nyilvántartása az oldal lekérdezések száma. 10 percig érvényes.

_utmv

Látogatottsági adattok nyilvántartása adott eszközt tart nyilván. Sosem jár le.

_utmz

Látogatottsági adattok nyilvántartása a látogató honnét tekintette meg az oldalt, böngészési előzményekből (keresés, link, stb.) Böngésző bezárásáig létezik.

Közösségi oldalakon megosztott tartalmak
Tartalom megosztásokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatók:

A látogató a weboldalon megjelenő tartalmakat megoszthatja a Facebookon, a Twitteren és a Google+ on.

3. Az adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Zsikor Bt.
Címe: 6440 Jánoshalma, Jókai Mór utca 11.
3R-Tec Kft.
Címe: 6440 Jánoshalma, Kölcsey Ferenc utca 1.

4. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat határozatlan ideig kezeli az Adatkezelő.

5. Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

6. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett látogatói adatok körét, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

7. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Nem történik személyes adatok kezelése.

8. Jogorvoslat

Kérjük a tisztelt látogatókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

​Tájékoztatjuk a látogatókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Hatóság

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-126761/2017

 

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.