A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. Rendelet (továbbiakban: rendelet) 77. §-a értelmében 2012. december 22. napján hatályukat vesztik az energetikai kitermelési vízilétesítményekre és az öntözőtelepekre a rendelet hatálybalépése előtt indult eljárásokban kiadott

  1. határozatlan időtartamú vízjogi üzemeltetési engedélyek, valamint
  2. a 2012. december 22. napja után vízjogi üzemeltetési engedélyek.

A fentiekre tekintettel Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felhívást kíván közétenni, amelyben tájékoztatja az érintetteket a jogszabály változásokról.

A felhívás itt tölthető le.