Ma 2019. március 25., hétfő - Irén és Irisz napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

13.2 °C

Hőérzet: 11.0 °C
Szél: 25.92 km/h
Páratartalom: 50%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Kistérségi Szélessávú Internet Hálózat Értékesítése

I. rész: Ajánlatkérő

Ajánlat kérő neve: Jánoshalmi Kistérségi Társulás
Székhely: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Adószám: 15542432-2-03
KSH statisztikai számjel: 15542432-8411-327-03
ÁHT azonosító: 732549
Képviselője: Czeller Zoltán elnök

Kapcsolattartó személy: dr. Benda Dénes
Telefon: 30/9953585
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az ajánlatkérő típusa: Önkormányzati társulás
Fő tevékenységi köre: Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége (841105)


II. rész: Tárgy

II.1) Az értékesítés tárgya: Jánoshalmi Kistérségi Társulás tulajdonában álló Szélessávú Internet Hálózatrész értékesítése

II.2) A szerződés típusa: Adásvételi szerződés

II.3.) Rövid meghatározás: Jánoshalmi Kistérségi Társulás tulajdonában álló szélessávú internet hálózati rész értékesítése. Az ajánlattételhez szükséges értékesíteni kívánt hálózatrész áttekintő táblázata jelen ajánlati felhívás melléklete.

II.4.) Legkisebb ajánlati ár: nettó 100 000 000 HUF + ÁFA.

II.5) Részekre vonatkozó információk: Ajánlatok kizárólag az önkormányzati társulás tulajdonában álló teljes hálózatrészre nyújthatók be. Részekre történő ajánlattétel nem lehetséges.

II.6.) Értékelési szempontok
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-10 pont.
Az ár a leghangsúlyosabb, de nem kizárólagos odaítélési kritérium, az értékelés során az összességében legelőnyösebb ajánlat kerül kiválasztásra.
-    Ár (1-10 pont) - súlyszám 80
-    A szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának időtartama (internet, vezetékes telefon, TV) (1-10 pont) - súlyszám 20
-    
III. rész: A részvételre vonatkozó információk, az ajánlat felépítése, alkalmasság

III.1) Az ajánlatok
A pályázat nyílt, azon az alkalmassági követelményeknek megfelelő bármely gazdasági társaság ajánlattevő részt vehet.
Az ajánlatoknak 3 fő részből kell állniuk.
Az I. részben kérjük ismertetni az ajánlattevő alapadatait (név, székhely, cégjegyzékszám, adószám, hivatalos képviseletre jogosult személy neve, tisztsége, kapcsolattartó neve, beosztása, elérhetősége (telefon, e-mail cím)
A II. részben kérjük megadni a Jánoshalma Kistérségi Társulás tulajdonában lévő hálózatrészért megajánlott áfa nélküli vételárat HUF összegben, továbbá a szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának időtartamát hónapokban
A III. részben egy rövid (maximum 3 A4-es oldal terjedelmű) szöveges leírásban kérjük ismertetni a hálózat jövőbeli üzemeltetési tervét (szempontok, pl: rövid, hosszú távú elképzelések, tervezett üzemeltetés, minőségi jellemzők, hálózatüzemeltetés folytonossága, zökkenőmentessége, tervezett fejlesztések stb.)

Az ajánlathoz csatolandó dokumentumok:
   –  30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat,
   –  Aláírási címpéldány másolata,
   –  Köztartozás mentesség igazolása,
   –  Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt nem áll,
   –  Nyilatkozat arról, hogy az ajánlattevő a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § 1. pontja
       alapján átlátható szervezetnek minősül,
   –  Banki igazolás a megajánlott vételár rendelkezésre állásáról,
   – Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlat nyertessége esetén a megajánlott vételár 10%-át foglalóként
      a szerződés biztosítékául a kiválasztását követő 30 napon belül megfizeti,
   – Műszaki, szakmai alkalmasság igazolása a III.2. pont alapján,
   – Nyilatkozat jelen pályázati kiírásban rögzített pályázati feltételek tudomásul vételéről, azok elfogadásáról.

Az ajánlat elutasításra kerül, ha ajánlattevő a fenti dokumentumok bármelyikét ajánlatához legkésőbb a hiánypótlási határidő alatt nem csatolja, továbbá akkor, ha:
   –  nem minősül köztartozásmentes adózónak,
   – csőd, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll,
   – nem minősül átlátható szervezetnek,
   – a megajánlott vételár nem áll rendelkezésére, vagy annak rendelkezésre állását nem tudja igazolni,
   – a foglaló rendelkezésre bocsátását nem vagy nem az előírt összegben vállalja,
   – műszaki, szakmai alkalmasságát nem tudja megfelelően igazolni,
   – a pályázati feltételeket nem fogadja el, vagy azok elfogadásáról nem nyilatkozik.

III.2.) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az ajánlattevő műszaki, illetve szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapon belül minimum 1 adásvétel tárgya szerinti hálózat üzemeltetési referenciájának bemutatásával, megjelölve a hálózat elhelyezkedését, típusát, az üzemeltetés kezdő (esetleg befejező) dátumát, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás közlésétől visszafelé számított 36 hónapban nem rendelkezik legalább egy szélessávú internet hálózat üzemeltetésében szerzett minimum 12 hónapnyi üzemeltetési tapasztalattal.

IV. rész: Eljárás

IV.1.) Az eljárás fajtája
Az eljárás nyílt, azon az alkalmassági követelményeknek megfelelő bármely gazdasági társaság ajánlattevő részt vehet. Az ajánlattételi határidő lejártát követő 15 napon belül az ajánlatkérő az összességében 3 legelőnyösebb ajánlatot kínáló (legmagasabb pontszámot elérő) ajánlattevőt tárgyalásra hívja fel.
A tárgyaláson a 3 ajánlattevő együttesen van jelen. A tárgyalás során ajánlattevők mindkét értékelési szempont tekintetében módosíthatnak eredeti ajánlatukon, értelemszerűen azonban csak az eredetinél kedvezőbb ajánlat megtételére kerülhet sor. A licitküszöb ár értékelési szempont esetében 5 000 000 Ft., fenntartási időtartam esetében pedig 4 hónap.
Az ajánlatokat az első licitkör előtt az eredetileg elért pontszám szerint sorba rendezzük. Az ajánlattevők pontszám szerinti fordított sorrendben, tehetik meg újabb ajánlatukat. A sorba rendezés minden licitkör után újra megtörténik. A tárgyaláson 3 licitkört tartunk, amelynek végén az összességében legelőnyösebb ajánlat lesz a nyertes. Esetleges pontegyenlőség esetén az az ajánlattevő lesz a nyertes, akinek az eredeti dokumentációban benyújtott ajánlata a kedvezőbb volt.

IV.2.) Ajánlatok benyújtásának határideje
        2019. március 12. (kedd) 12 óra

IV.3.) Ajánlatok benyújtásának módja
Az ajánlatokat postai úton, vagy futárszolgálattal az ajánlatkérő székhelyére címezve kell benyújtani. A zárt borítékon fel kell tüntetni az „Ajánlat Kistérségi Szélessávú Internet Hálózat megvásárlására, felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig, azaz 2019. 03. 12-én 12:00 óráig tilos” szövegezést. Ajánlatkérő csak a határidőben beérkezett ajánlatokat veszi figyelembe az értékelés során, az elkésett ajánlatok automatikusan elutasításra kerülnek. A határidőben történő beérkezés biztosítása minden esetben az ajánlattevő felelőssége.

IV.3.) Az ajánlat nyelve:
Az ajánlatok kizárólag magyar nyelven nyújthatók be.

IV.4.) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlattételi határidő lejártától számított 45 naptári nap. Az ajánlati kötöttség nem zárja ki azt, hogy ajánlattevő az ajánlatkérővel folytatott tárgyalás során az eredeti ajánlatánál kedvezőbb ajánlatot tegyen.

IV.5.) Az ajánlatok felbontásának ideje, helye és feltételei
Dátum: 2019. március 12. (kedd) 13 óra
Helyszín: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 1. számú irodája (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő és az ajánlattevők lehetnek jelen.
Az ajánlatok felbontása során kizárólag az értékesítésre tervezett hálózatrészért kínált nettó ár, valamint a szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának hónapokban meghatározott időtartama kerül ismertetésre.

IV.6.) További információk:
Ajánlatot 2 eredeti papír alapú példányban, írásban kell benyújtani.
Ajánlattevő a hiánypótlás lehetőségét 8 napos határidő kitűzésével biztosítja.
Az ajánlat elutasításra kerül, ha az ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatkérő által megjelölt hiányokat nem vagy nem teljes körűen pótolja.
Az ár tekintetében a legmagasabb érték az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb, ezért a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat a maximális 10 pontot kapja, a többi ajánlat pedig a következő képlet alapján részesül pontozásban: 10/(a legjobb ár/a vizsgált ár). A számítás 2 tizedes jegy pontossággal történik a kerekítés általános szabályai szerint.

A szolgáltatás legalább jelenlegi struktúrában vállalt fenntartásának időtartama hónapokban értékelési szempont tekintetében:
36 hónapnál hosszabb időtartam   10 pont
36 hónap                                    9 pont
32 hónap                                    8 pont
28 hónap                                    7 pont
24 hónap                                    6 pont
20 hónap                                    5 pont
16 hónap                                    4 pont
12 hónap                                    3 pont
  8 hónap                                    2 pont
  4 hónap                                    1 pont
  4 hónapnál kevesebb                  0 pont                
A fenti táblázatban rögzítettektől eltérő hónapszám megadása esetén a pontozás 2 tizedesjegy pontossággal történik a kerekítés általános szabályai szerint.

Jelen ajánlati felhívásból és a rendelkezésre bocsátott áttekintő táblázatból is kiolvasható, de nyomatékosítani szeretnénk, hogy a kiírás egy vegyes tulajdoni szerkezetű (2 tulajdonos tulajdonában lévő) hálózat társulási tulajdonban lévő hálózatrészének értékesítésére irányul. Ez azt is jelenti egyben, hogy az esetleges értékesítés során, az átállás lebonyolításához hatékony, minden részletre kiterjedő, valószínűsíthetően háromoldalú együttműködés szükséges. Az átállás várható időtartamának és esetleges kockázatának meghatározása az ajánlattevők kompetenciája és felelőssége.

Jánoshalma, 2019. február 4.


                                          Czeller Zoltán
                                 Jánoshalmi Kistérségi Társulás elnöke

Lakossági fórum Jánoshalma Város településfejlesztési koncepciójáról

Jánoshalma Város Képviselő-testülete megindította a Jánoshalma Város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálatát. Ezen eljárás munkaközi dokumentációja az alábbi linkeken megtekinthetőek:
Munkaközi anyagok: Településfejlesztési Koncepció
                             Megalapozó dokumentum
                              Örökségvédelmi hatástanulmány és dokumentációi
                                      - Örökségvédelmi hatástanulmány 2018.10.31
                                      - Műemlék
                                      - Helyi védett
                                      - Javaslat helyi védett
                                      - Értékvédelmi adatlap
                                      - Régészet
                                      - Régészeti adatlap
                                      - Jánoshalma Ipari park területének fejlesztéséhez
                                      kapcsolódó településrendezési eszközök módosításának
                                     véleményezési dokumentációj
a

 MEGHÍVÓ

2018. december 10-én 16 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében Lakossági fórumra kerül sor, melyre tisztelettel hívjuk és várjuk a lakosokat.

Napirendi pont:
1 Jánoshalma Város településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek teljes körű felülvizsgálata
2. A jelenleg érvényben lévő Rendezési terv módosítása a TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00006 számú pályázatban érintett, 4565/14 helyrajzi számú kiemelt fejlesztési terület kapcsán
A 2. napirendi ponthoz tartozó „Jánoshalma Ipari park területének fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési eszközök módosításának véleményezési dokumentációja” c. tervezetet 2018. december 18-ig, míg az 1. napirendi ponthoz tartozó többi dokumentumot 2019. január 31-ig bárki véleményezheti, az alábbi módokon:
    -  az írásos észrevétel a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalnak címére (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) történő  megküldésével,
    -  elektronikus levélben történő megküldéssel a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.
Észrevételeiket közölhetik a 2018. december 10-én 16 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében megtartott Lakossági fórumon, ahol a tervező is jelen lesz, így kérdések is feltehetők, és a beérkező véleményeket a tervezők összesítik. Tisztelettel hívjuk és várjuk a lakosokat.
Mivel a tervező is jelen lesz, így kérdések is feltehetők, és a beérkező vélemények  összesítve lesznek.Bíróné Szegfű Mariann
műszaki ügyintéző
Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatala
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
06-77-501-001/ 123 mellék

 

Meghívó 1956-os emlékünnepségre

Program:
9:00 Ünnepi szentmise Szent Anna római katolikus templomban
10:00 Koszorúzás - Dr. Szobonya Zoltán emléktáblánál, az 56-os hősi emlékműnél, Mindszenty József emléktáblánál
11:00 Ünnepi műsor
Dr. Szobonya Zoltánról szóló dokumentumfilm levetítése Imre Zoltán Művelődési Központban

 
 

2018. évi Jánoshalmi Napok

Az idei Jánoshalmi Napok is gazdag programmal szolgált a nagyközönség számára. Itt egy pillanatképet villantunk fel, de az Jánoshalma Városi Önkormányzat hivatalos Facebook oldalán a  https://www.facebook.com/janoshalma/ címen naponkénti bontásban további felvételeket.tekinthetnek meg a háromnapos rendezvénysorozatról

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.