Jánoshalma Város Címzetes Főjegyzője
Jánoshalma, Béke tér 1.

 

H i d e t m é n y

 

Jánoshalma Város Címzetes Főjegyzője végzés formájában az alábbi tartalmú döntést hozta.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2013. április 27.
Az ügyben eljáró hatóság: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
Az ügy száma és tárgy: 3103/2013. Telepengedélyezési ügy
Az ügyfél megnevezése: Király és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 6440 Jánoshalma Parcelok 27/A.)
Hatásterület: Telepengedélyezés eljárás Jánoshalma 0120/15. hrsz-ú területen

Felhívjuk az ügyben érintett Tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az ügyben hozott végzés az ügyintézési határidő meghosszabbítására irányul, a végzés Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 11. számú hivatalos helységében megtekinthető.

Az ügyben jogorvoslatnak helye nincs.

 

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal