Jánoshalma Város Címzetes Főjegyzője végzés formájában az alábbi tartalmú döntést hozta.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2013. május 21.

Az ügyben eljáró hatóság: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály

Az ügy száma és tárgy: 3106-11/2013. Telepengedélyezési ügy

Az ügyfél megnevezése: HALAS-BAGGER Építési Bányahomok Kitermelő, forgalmazó, Mélyépítőipar  Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas Kossuth u. 29.)

Hatásterület: Telepengedélyezés eljárás Jánoshalma 0120/16. hrsz-ú külterületen

Felhívjuk az ügyben érintett Tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy az ügyben hozott végzésében a Címzetes Főjegyző az ügy intézésének eljárását – jogszabályi rendelkezés alapján – 6 hónapra
f e l f ü g g e s z t e t t e.
A végzés Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 13. számú hivatalos helységében megtekinthető.

Az ügyben jogorvoslatnak helye nincs.

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal