Jánoshalma Város Képviselő-testülete a 160/2018. (X. 18.) Kt. sz. határozatával a 4565/14 helyrajzi számú területet kiemelt fejlesztési területté minősítette és kezdeményezte a településrendezési eszközeinek módosítását. A 4565/14 helyrajzi számú ingatlan a korábban hatályos szabályozási tervben Gksz építési övezetbe tartozott, egy tervezett fejlesztés miatt szükségessé vált a terület Gip1 építési övezetbe történő átsorolása.

A módosítás egyeztetése tárgyalásos eljárásban történt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban Eljr.) 32. § (6) c) pont alapján. A véleményező államigazgatási szervek nem emeltek kifogást. Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2019. (III.08) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a helyi építési szabályzat módosítását és a módosító rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapot.

További dokumentáció: