Ma 2021. január 28., csütörtök - Károly és Karola napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-1.7 °C

Hőérzet: -5.8 °C
Szél: 12.02 km/h
Páratartalom: 67%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2013 (II.28.) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendelet az ebrendészeti hozzájárulásról

( 6/2013.(III.29.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben )


Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Ávt. 42/C. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


 1. §


E rendelet hatálya arra az ebtulajdonosra terjed ki, aki Jánoshalma Város közigazgatási területén ebet tart.


 1. §


Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértéke:


 1. veszélyes eb vonatkozásában: 20.000,-Ft,
 2. más eb esetében:

ba) belterületen egy eb tartása esetén: 2000 Ft

bb) külterületen és zártkerti részen egy vagy kettő eb tartása esetén ebenként: 2000  Ft

bc) minden további eb után: 3000 Ft.


 1. §


 1. Az éves ebrendészeti hozzájárulás mértékéről az ebtulajdonos minden év június 15. napjáig értesítést kap.

(2)Az ebrendészeti hozzájárulást az ebtulajdonos tárgyév július 31-ig köteles megfizetni

Jánoshalma Város Önkormányzata részére.


 1. §


(1)Veszélyes eb tartása kivételével mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól a tárgyév január 1 napjáig 70. életévét betöltött, egyedülálló ebtulajdonos belterületen egy, külterületen vagy zártkerti részen maximum kettő eb tartása esetén.


[1](2) Veszélyes eb tartása kivételével 2014. évben mentes az ebrendészeti hozzájárulás fizetési kötelezettség alól, aki az ebét 2013. december 31-ig transzponderrel elláttatja.


(3)Az (1) bekezdésben meghatározott mentességre jogosult ebtulajdonos minden további eb után a 2. §  bc) pontja szerinti ebrendészeti hozzájárulást köteles fizetni. 1. §


 1. Az eb tulajdonjogában bekövetkezett változást:
 1. a korábbi és az új tulajdonos egyaránt,
 2. az eb elhullását az ebtulajdonos,

     a változást követő 15 napon belül bejelenti az önkormányzathoz.


(2)Az ebtulajdonos -15 napon belüli - bejelentési kötelezettsége kiterjed a négy hónapos kort betöltött ebszaporulatra.

(3)Az Ávt. 42/C. § (4) bekezdése szerinti mentességet az ebtulajdonos az ebrendészeti hozzájárulás mértékéről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 napon belül bejelenti és mellékeli:

 1. a törzskönyv másolatát (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés a) pont) vagy;
 2. a mentő-, jelző-, vakvezető-, rokkantsegítő-, terápiás eb kiképzéséről szóló vagy az ilyen tartás célját rögzítő orvosi igazolást (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés b) pont) vagy;
 3. a fegyveres szerv nyilatkozatát, hogy az ebet nemzetbiztonsági szolgálatban vagy közfeladatot ellátó őrszolgálatban alkalmazza (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés c) pont) vagy;
 4. az állatorvos ivartalanítási igazolását (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés d) pont) vagy;
 5. az Ávt. 42/C. § (5) – (6) bekezdésében meghatározott szervezet igazolását (Ávt. 42/C. § (4) bekezdés e) – f) pont).


 1. §


Az ebrendészeti hozzájárulás megállapításáról és a mentességről a polgármester dönt.


 1. §


[2](1)Ez a rendelet 2014. január1-jén lép hatályba.


Jánoshalma, 2013. február 28.
         Czeller Zoltán sk.                                 Dr. Benda Dénes sk.

                                        polgármester                                       címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2013. február 28.


                                                                                                            Dr. Benda Dénes

                                                                                                                      jegyző[1]

A rendelet szövegét a 6/2013 (III.29.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2013. 04. 01-től

[2]

A rendelet szövegét a 6/2013 (III.29.) önkormányzati rendelet  2. §-a módosította. Hatályos: 2013. 04. 01-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.