Ma 2021. január 21., csütörtök - Ágnes napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

6.1 °C

Hőérzet: 2.1 °C
Szél: 23.90 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 1/2016 (I.18.) önkormányzati rendelete
a város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2008.(VI.27.) Ör rendelet módosításáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében, illetve 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály,

Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatósága,

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófa-védelmi Hatósági Osztály, 

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Felügyeleti Főosztály – Repülőtéri és Repülésvédelmi Osztály,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály,

Alsó- Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály,

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság,

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály,

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzati Hivatal, valamint

a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatok és partnerségi egyeztetés résztvevői véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1. §

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2008. (VI. 27.) Ör. rendelete (továbbiakban: HÉSZ). 28. § és alcíme helyébe a következő alcím és rendelkezés lép:


Kulturális örökségvédelem

28. §


A kulturális örökségvédelem országos érvényű szabályait a 2. mellékletben szereplő Régészeti lelőhely lista, a 3. mellékletben szereplő Régészeti lelőhelyek áttekintő térkép, a 4. mellékletben szereplő Műemlékek táblázata és az 5. mellékletben szereplő Műemlékek áttekintő térkép figyelembe vételével kell alkalmazni.”

2. §

A HÉSZ 29. § a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az alábbi (ADUVÍZIG-kezelésű) csatornák partélétől számított 10,0 m-en belül semmilyen, 10,0-15,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető:

 1. Kígyós-főcsatorna (1738, 1815, 0138, 0187, 0261, 0279, 0282 hrsz.)
 2. Mátételki-Kígyós csatorna (0216, 0244 hrsz.)
 3. Király-csatorna (0143, 0175 hrsz.)
 4. Molnár-II. csatorna (0183 hrsz.)
 5. Keserű-csatorna (0268 hrsz.)
 6. Legelői-csatorna (0275 hrsz.)
 7. Belsőségi-csatorna (0294, 0306/1, 0311, 0313/2, 0323, 0324 hrsz.)
 8. Jegyzői-csatorna (0314, 0331/4 hrsz.)

(8)       Az alábbi csatornák partélétől számított 4,0 m-en belül semmilyen, 4,0-10,0 m között pedig csak ideiglenes jellegű létesítmény építhető:

 1. Molnár-csatorna
 2. Keserű-csatorna-mellékág
 3. Jegyzői-II.-csatorna
 4. Vári-csatorna
 5. Király-csatorna-mellékág
 6. Borotai-csatorna”

3. §

A HÉSZ

 1. 1. § (2) bekezdés c) pontjában a „mellékletét képző” szövegrész helyébe az „1. mellékletét képező” , a Vk-1/3M” szövegrész helyébe a „Vk-1/3/MM”,
 2. 5. § (1) bekezdésben a „Vk-1/3” szövegrész helyébe a „Vk-1/3/MM”,
 3. 8. § (2) bekezdés a) pontban, a 11. § (2) bekezdésben és a 11. § (3) bekezdésben az „elvi Építési engedélyt” szövegrész helyébe az „elvi építési keretengedélyt”,
 4. 14. § (1) bekezdés g) pontjában a „10,0 m” szövegrész helyébe a „min. 10,0 m”,
 5. 25. § (3) bekezdés a) pontjában az „elvi építési engedélyt” szövegrész helyébe az „elvi építési keretengedélyt”

szöveg lép.

4. §

(1) A HÉSZ 1. mellékletének Vk-1/3/M tervlapja helyébe jelen rendelet 1. mellékletében foglalt Vk-1/3/MM tervlap lép.

(2) A HÉSZ a 2. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

(3) A HÉSZ a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

(4) A HÉSZ a 4. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(5) A HÉSZ az 5. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

5. §

Hatályát veszíti a HÉSZ

1. 2. § (2) bekezdés,

2. 20. § (2) bekezdés a) pontjában a „: melyek mindkét partja mentén 10,0 – 10,0 m széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése érdekében.” szövegrész,

3. 20. § (2) bekezdés b) pontjában a „partélétől számított 4,0 – 4,0 m széles sávot kell szabadon hagyni, ill. biztosítani a csatorna kezelése érdekében.” szövegrész,

4. 25. § (1), (4) és (6) bekezdés,

5. 29. § (3) bekezdés d) pont.

6. §

 1. E rendelet a kihirdetése napját követő harmincadik napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
 2. E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni e rendelet hatályba lépésekor első fokon el nem bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek.                        Czeller Zoltán sk.                                                               Dr. Benda Dénes sk.

                         polgármester                                                                       címzetes főjegyzőZáradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése:                                                       

Jánoshalma, 2016. január 18.                                               


Dr. Benda Dénes

címzetes  főjegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.