Ma 2021. január 21., csütörtök - Ágnes napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

6.6 °C

Hőérzet: 2.8 °C
Szél: 22.25 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2018 (XI.26.) önkormányzati rendelete
Jánoshalma Városi Önkormányzat a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 11/2011. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

1.§ A Rendelet preambuluma helyébe az alábbi lép:

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) a) pontjában biztosított eredeti jogalkotói jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 7. pontjában, a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A §-ában (továbbiakban: törvény) kapott felhatalmazás alapján a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembe vételével a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján e rendeletében állapítja meg a helyi önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátásának módját, formáit és mértékét.


2.§ A Rendelet 2. § b.) pont „Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.” szövegrész helyébe az „Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár” szövegrész lép.


3. § A Rendelet 3. § (1) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:

Az Önkormányzat közművelődési feladatait az általa alapított Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár útján látja el.


4. § A Rendelet 5. § „Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság” szövegrész helyébe a „Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság” szövegrész lép.


5.§ A Rendelet 6.§ b.) pontja a „Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe „az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár” szövegrész lép.


6. § A Rendelet 7.§ (1) „a közművelődési megállapodásban” szövegrész helyébe „az alapító okiratban” szövegrész lép.


7. § A Rendelet 8.§ b.) pontja „Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft–re,” szövegrész helyébe az „Imre Zoltán művelődési Központ és Könyvtárra” szövegrész lép.

8.§ A Rendelet 11. § (1) bekezdés „közművelődési megállapodást kötött, közösségi színteret biztosít.” szövegrész helyébe az „intézményt alapított” szövegrész lép.


9. § A Rendelet 13.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi lép:

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár feladatai az alapító okiratban foglaltak keretén belül.

10. § A Rendelet 13. § kiegészítésre kerül a (6) bekezdéssel, az alábbiak szerint:

  1. Működteti és felügyeli a Helytörténeti Gyűjteményt (Jánoshalma, Molnár János u. 4.).


11.§ A Rendelet 14. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi kerül:

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár költségvetése az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében kerül meghatározásra.


12.§ A Rendelet 15.§ (1) bekezdésének helyébe az alábbi kerül:

Az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár évente egy alkalommal számol be. A beszámoló elfogadásáról a Képviselő-testület dönt.


Záró rendelkezések


13.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jánoshalma, 2018. november 22.


              Czeller Zoltán sk.                                                                Dr. Benda Dénes sk.

                polgármester                                                                       címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2018. november 26.

Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.