Ma 2021. január 21., csütörtök - Ágnes napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

6.6 °C

Hőérzet: 2.8 °C
Szél: 22.25 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 13/2004 (IV.22.) önkormányzati rendelete
a telepítési távolságok meghatározásáról Jánoshalma város közigazgatási területére

A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A.§. (1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával élve, az Ötv. 16.§. (1)  bekezdése alapján Jánoshalma város közigazgatási bel- és külterületére meghatározza a telekhatártól számított legkisebb telepítési távolságokat.


A rendelet hatálya

1.§

(1) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma város bel- és külterületére, lakóházas és önálló telkekre, mezőgazdasági és egyéb területekre, utakra, terekre, minden olyan területre, - kivéve az erdőt - ahová bokor, cserje, gyümölcs- és egyéb fa kerül eltelepítésre.A telepítés szabályai

2.§

Belterületen

(beleértve a volt zártkerti területeket is)


(1) 2 m-nél nem magasabbra növő: bokor, cserje (élősövény is) esetében................................................... 1,00 m


(2) 3 m-nél nem magasabbra növő: bokor, cserje (élősövény is) esetében................................................... 1,50 m


(3) 3 m-nél magasabbra növő: gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb bokor (élősövény is) esetében ....................................................................................................................................................................................... 5,00 m

    

     kivéve: előkertben................................................................................................................................................. 2,50 m3.§

Külterületen általában, amennyiben a szomszédos terület nem szőlő, gyümölcsös, vagy zártkert


(1) Gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá köszméte, ribiszke- és málnabokor esetében    1,00 m


(2) Minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében............................................................................... 2,00 m


(3) Birs, naspolya, birsalma, oltott körtefa esetében.............................................................................................. 2,50 m


(4) Törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében........................................... 3,50 m


(5) Vadalanyra oltott: alma- és körtefa, továbbá


     a.) kajszifa esetében.............................................................................................................................................. 4,00 m

     b.) cseresznyefa esetében................................................................................................................................... 5,00 m

     c.) dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében.......................................... 8,00 m


4.§.

Külterületen, ha a szomszédos földterület szőlő, gyümölcs

vagy volt zártkert


(1) Gyümölcsfa esetén:

     a.) gyümölcsfaiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte,

     ribiszke- és málnabokor esetében..................................................................................................................... 0,80 m

     b.) minden egyéb gyümölcsbokor (mogyoró stb.) esetében......................................................................... 2,00 m

     c.) birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében.................................................................................... 2,50 m

     d.) törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva- és mandulafa esetében..................................... 3,50 m

     e.) vadalanyra oltott almafa- és körtefa, továbbá kajszifa esetében........................................................... 4,00 m

     f.) vadalanyra oltott cseresznyefa esetében.................................................................................................... 5,00 m

     g.) vadalanyra oltott dió- és gesztenyefa, továbbá minden fel nem sorolt gyümölcsfa esetében           8,00 m


(2) Egyéb bokor vagy fa esetén:

     a.) 1 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében............................................................... 1,00 m

     b.) 2 m-nél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében............................................................... 1,20 m

     c.) 2 m-nél magasabbra növő bokor (élősövény) esetében......................................................................... 2,00 m

     d.) fa esetében...................................................................................................................................................... 8,00 m


5.§.

Közút és vasút területén szőlőtől, gyümölcsöstől és volt zártkerttől


(1) 3 m-nél nem magasabbra növő minden gyümölcs és egyéb fa, valamint bokor      esetében............ 1,50 m


(2) 3 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa esetében.................................................................... 2,50 m6.§.

Egyéb külterületen


(1) A faállomány függőleges koronaméret növekedésével arányosan a földterület határán belül maradjon.


(2) A faállomány a szomszédos ingatlan hasznosítását az indokolt mértéket meghaladó módon ne korlátozza, illetve azt ne veszélyeztesse.


7.§.


(1) Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a 9/1998.(V.27.) és a 12/ 1998. (IX.9.) Ör. sz. önkormányzati rendelet hatályát veszti.


(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadóak.Jánoshalma, 2004. április 22.                        Rapcsák András sk.                                                   Dr. Benda Dénes sk.

                            polgármester                                                                     jegyző


A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2004. április 22.


Dr. Benda Dénes

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.