Ma 2021. január 22., péntek - Vince és Artúr napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

7.2 °C

Hőérzet: 3.3 °C
Szél: 25.88 km/h
Páratartalom: 83%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzat
14/2002(V.30.)ör. sz. rendelete Jánoshalma Városban biztosított köztemetőről (22/2005(XII.15.), 26/2009.(X.16.), 25/2013.(XII.13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. tv.  40. §.(1) bekezdésének és 41. §. (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az az alábbiak szerint rendelkezik:


Általános rendelkezések


1.  §.[1]A rendelet hatálya Jánoshalma városban lévő a Római Katolikus Egyház tulajdonában álló arra a temetőrészre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti, amely a Jánoshalma Bajai utcai temetőben (1619 hrsz.) kijelölt 546 m2 nagyságú eddig üresen hagyott terület. ( Továbbiakban: köztemető)[1] A szöveget módosította: 25/2013.(XII.13.) ör. 1.§, Hatályos: 2014.01.01. napjától


2. § (1)Az önkormányzat azzal a céllal, hogy a temetkezni szándékozók illetve hozzátartozóik számára biztosítsa a köztemető igénybevételét megállapodást kötött a Római Katolikus Egyházzal köztemető fenntartására illetve üzemeltetésére.

(2)[1] Az 1. §- ban megjelölt feladatok ellátásához a Képviselő-testület a Római Katolikus Egyházzal történt megállapodás alapján jelölte ki a Bajai utcai területrészletét.

(3)[2] A Képviselő-testület a köztemető nyugati részén 200 m2 nagyságban jelöli ki a szociális temetkezésre szolgáló helyet (1. sz. melléklet)[1] A szöveget módosította: 25/2013.(XII.13.) ör. 2.§ , Hatályos: 2014.01.01. napjától

[2] Új bekezdéssel kiegészítette: 25/2013.(XII.13.) ör. 3.§ , Hatályos: 2014.01.01. napjától


3. § [1] Jánoshalma Város Önkormányzata az önkormányzat által használt területrész vonatkozásában a temető fenntartásáról, üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében a Csényi és Társa Kft. szolgáltató bevonásával gondoskodik.[1] A szöveget módosította: 25/2013.(XII.13.) ör. 4.§ , Hatályos: 2014.01.01. napjától4. § (1) A temetési helyek elhelyezkedésére vonatkozó térképet a rendelet melléklete tartalmazza.    (Térkép, helyszínrajz 1. melléklet)


A köztemetőben rendelkezésre álló temetési helyek méretezése


5. § (1) A köztemetőben koporsós temetési helyek állnak rendelkezésre.

(2)  A temetőben rendelkezésre álló temetési helyek

a.)   Felnőtteknél:      

       - szélessége:     0,80 m

       - mélysége:       2,0   m

       - hosszúsága:    2,2   m

       - egymástól való távolsága: 1,0 m


b.)  Gyermekeknél:

Értelemszerűen az elhunyt gyermek magasságánál fél méterrel hosszabb, szélessége 0,7 m.              

A mélyített sírgödör méretei megegyeznek az előbbi adatokkal, kivéve a mélysége úgy a felnőtteknél,  mint a gyermekeknél 2,3 m

(3) Az elhunytat az elhalálozási ideje szerinti sorrendben következő temetési helyre kell           temetni.

(4)  A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a.) egyes sírhely esetén: 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év

         b) kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év

(5)[1] Az önkormányzat a köztemető üzemeltetésével és fenntartásával kapcsolatosan felmerült szükséges és indokolt költségek alapján a következő díj fizetési kötelezettségeket állapítja meg:

a.) A temetkezési helyek feletti rendelkezési jogért  ( Tv. 40. §.(2) bek. a.) temetési hely, ill. újraváltás díja ) díjat kell fizetni. A díj mértéke: bármely sírhely esetén  10.000.-Ft.

b.) A temetkezési szolgáltatók kivételével a temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temető fenntartási hozzájárulást ( Tv. 40. §.(2) bek. b.) a Képviselő-testület nem állapít meg.

c.) A temetői létesítmények, illetve az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók által fizetendő díjat
( Tv. 40. §.(2) bek. c.) a Képviselő-testület nem állapít meg.

(6)[2] A temetési hely feletti rendelkezési jog – az /5/ bekezdés a) pont szerinti díjfizetés mellett - minimum újabb 25 évre meghosszabbítható.

A megállapított díjakat a képviselő-testület – a temető tulajdonosával egyeztetve- szükség esetén felülvizsgálja.[1] Módosította: 22/2005(XII.15.) Ör.sz. rendelet

[2] Módosította: 22/2005(XII.15.) Ör.sz. rendelet


A temető üzemeltetése


6. § (1) Az elhunytak hozzátartozói a sírok gondozását, díszítését szabad belátásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének.

(2)  A temetőben munkáját végző vállalkozó (kőfaragó, temetkezési vállalkozó stb.) tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temető látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajkeltéssel a szertartásokat nem zavarhatják.


A köztemető rendje 


7. § (1) A temetőben és annak közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

(2) A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre lehet lerakni. Az építési hulladékot a keletkezésétől számított 2 napon belül el kell szállítani.

(3)[1] A köztemető rész nyitvatartási ideje megegyezik a Bajai utcai temető többi részének nyitvatartási idejével.[1] A szöveget módosította: 25/2013.(XII.13.) ör. 4.§ , Hatályos: 2014.01.01. napjától


Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

 (2)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jánoshalma, 2002. május 29.  


 Jogharmonizációs záradék


9.§[1]„E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelését szolgálja.”[1] Módosította: 26/2009.(X.16.) sz. rendeletCsatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet a 25/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelethez
273 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.