Ma 2021. január 21., csütörtök - Ágnes napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

8.9 °C

Hőérzet: 10.2 °C
Szél: 1.62 km/h
Páratartalom: 65%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testületének
12/2004. (IV.22) sz. rendelete az önkormányzati lakások lakbéréről (22/2004.(IX.09.) Ör., 28/2004.(XII.23.)Ör., 18/2005.(XI.24.)Ör., 20/2005.(XII.15.)Ör., 7/2008.(IV.16.)Ör., 24/2008.(XII.18.)Ör., 31/2009.(XII.18.)Ör., 18/2010. (XII.16.)Ör. 21/2011. (XII.16.)Ör., 26/2012. (XII.14.)Ör., 20/2013(XII.01.)Ör. egységes szerkezetben)Képviselő-testület az Alkotmány 44/A. §.(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával élve, az Ötv. 16.§.(1) bekezdése valamint a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. sz. törvény 34. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről a következő rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya

1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Jánoshalma Város Önkormányzata tulajdonában álló minden lakásra.


A lakbérfizetési kötelezettség

2. §


(1) A lakásbérleti jogviszony fennállása alatt a bérlő a lakás használatáért, továbbá a szerződés keretében a bérbeadó által nyújtott szolgáltatásért lakbért köteles fizetni.

  1. A lakbér mértékét a Képviselő-testület az 1993. évi LXXVIII. Tv. 34. §. (2) bekezdésében foglaltak alapján állapítja meg.


A lakbér mértéke

3. §


(1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások havi bérleti díját a rendelet Melléklete tartalmazza.

(2) A Képviselő-testület a lakbérek kifizetéséhez támogatást nyújthat az alábbi együttes feltételek fennállása esetén:

a.) Annak a családnak vagy személynek aki az önkormányzat tulajdonában lévő lakás bérlője és a lakáshasznosításából jövedelemmel nem rendelkezik.


b.) Ha az önkormányzat által e rendeletben meghatározott lakbér összege eléri vagy meghaladja az egy háztartásban élő közeli hozzátartozók (a lakásban jogosan tartózkodó bejelentett lakcímmel rendelkező személyek) összjövedelmének 35 %-át és az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

c.) A támogatás mértéke: havi 2.000,- forint.


(3) Ha a kérelmező részére a képviselő-testület a támogatást megállapította, a jogosult által fizetendő havi lakbér összegét csökkenteni kell a megállapított támogatással. A támogatásra való jogosultságot évente a megállapítás hónapjában felül kell vizsgálni.

(4) A képviselő-testület a lakbértámogatás megállapítását a polgármesterre átruházza.


4. §


(1) A lakbért a tárgyhó 15. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal részére megfizetni.


5. §


(1) A rendeletben megállapított lakbéreket a képviselő-testület évenként felülvizsgálja.


Hatálybalépés


6. §


(1) E rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati lakások lakbéréről rendelkező 26/1997.(XI.26.)Ör. sz. rendelet és a következő módosításai hatályukat vesztik: 5/1998.(V.27.)ör., 30/2002.(XII.10.)ör., 25/2003(XII.30.) Ör.sz., valamint a 25/2003.(XII.30.)ör. sz. rendelet.


Jánoshalma, 2004. április 22. 


                        Rapcsák András sk.                                                    Dr. Benda Dénes sk.

                            polgármester                                                                      jegyző


A rendelet kihirdetve: 2004. április 23.
                                                                                                          Dr. Benda Dénes

                                                                                                                  jegyző    
Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek a 12/2004. (IV.22.) önkormányzati rendelethez
55.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.