Ma 2021. január 27., szerda - Angelika napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-1.7 °C

Hőérzet: -5.8 °C
Szél: 12.10 km/h
Páratartalom: 67%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2020 (XI.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2020. (III.02.) önkormányzati rendelet VI. számú módosításáról

Jánoshalma Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendeletre figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§


A 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) II. fejezet 2.§ (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a


a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét                           1 359 073 766 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét                            2 518 983 499 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 159 909 733 Ft-ban

állapítja meg.


(2)  A Képviselő-testület a


a) finanszírozási célú kiadások összegét                                      19 299 537 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát                                        1 179 209 270 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét                                                    2 538 283 036 Ft-ban

állapítja meg.


(3)  A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:


a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása

költségvetési maradvány működési célú igénybevételével               237 195 391 Ft

költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével          942 013 879 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása

felhalmozási célú hitel felvételével                                                                   0 Ft”2.§


A Rendelet III. fejezet 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1)   A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:


         a) Helyi önkormányzat................................................................ 2 031 157 769 Ft

         b) Polgármesteri Hivatal................................................................. 147 587 769 Ft

         c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti

         Központ.......................................................................................... 306 112 077 Ft

         d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár......................... 53 425 421 Ft”3.§


A Rendelet III. fejezet 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 1 111 714 007 Ft-ban állapítja meg.”


4.§


A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:


A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.5.§


Záró rendelkezések


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Czeller Zoltán s. k.

   polgármesterA rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2020. november 27.

                                                                                                Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

                                                                                                                    jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet mellékletei
426 KB
19/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet indokolása
144.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.