Ma 2018. July 23., Monday - Lenke napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Image

19.0 °C

Feels Like: 19.9 °C
Wind: 5.40 km/h
Humidity: 88%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014.(III.31.) önkormányzati rendelete
az étkezési és gondozási térítési díjakról

Jánoshalma Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10.§ (1) bekezdésében megállapított feladatkörében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatóságról szóló többszörösen módosított 1997. évi XXXI. törvény 29. §, 146.§ és a 147§.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az étkezési és gondozási térítési díjakról az alábbiakat rendeli el:


1.§ Jánoshalma Város Önkormányzata által fenntartott gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményekben alkalmazott térítési díjak. (ÁFA nélküli díjak)

  1. Egységes óvoda- bölcsődések 4x étkezés 400,- Ft/fő/nap

a) reggeli                                  80,- Ft

b) tízórai                                   60,- Ft

c) ebéd                                   180,- Ft

d) uzsonna                                80,- Ft


(2) Óvodások 3x étkezés 320,- Ft/fő/nap

a) tízórai                                   60,- Ft

b) ebéd                                   180,- Ft

c) uzsonna                                 80,- Ft


(3) Óvodások 1x étkezés 180,- Ft/fő/nap

a) ebéd                                   180,- Ft


2.§ (1) Általános iskola napközi 3x étkezés 380,- Ft/fő/nap

a) tízórai                                   80,- Ft

b) ebéd                                   220,- Ft

c) uzsonna                                 80,- Ft

      

(2) Általános iskola napközi 2x étkezés 300,- Ft/fő/nap

a) tízórai                                   80,- Ft

b) ebéd                                   220,- Ft


(3) Menza díjak (csak ebéd)

a) általános iskola                  220,- Ft/fő/nap

b) gimnáziumi menza            240,- Ft/fő/nap

c) zóna étkezés                       383,- Ft/fő/nap

d) szállítás                              63,- Ft/adag/alkalom


3.§ Menza díjak (csak ebéd)

a) általános iskola                  198,- Ft/fő/nap

b) gimnáziumi menza             218,- Ft/fő/nap

c) vendég ebéd                       567,- Ft/fő/nap

d) zóna ebéd                           345,- Ft/fő/nap


A személyi térítési díjat az intézményvezető a Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a Gyvt. 148. §. (5) bekezdésében a megjelölt normatív kedvezmények figyelmébe vételével állapítja meg.


4.§ Pelikán Kft. gondozottjainak térítési díjai:

a) ebéd                                   567,- Ft/fő/nap

b) vacsora                               388,- Ft/fő/nap

c) ebéd házhoz szállítva         567,- Ft/adag + 63,- Ft/adag


A személyi térítési díjat az intézményvezető a Képviselő-testület által megállapított intézményi térítési díj általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, a megjelölt normatív kedvezmények figyelmébe vételével állapítja meg.Záró rendelkezések


5.§ (1) E rendelet 2014. május 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a 6/2012.(III.30.) önkormányzati rendelet és a módosításáról szóló 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelet.

(2) Jelen rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jánoshalma, 2014. március 27.


             Czeller Zoltán sk.                                                        Dr. Benda Dénes sk.

               polgármester                                                              címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2014. március 31.

                                                                                                         Dr. Benda Dénes

                                                                                                   címzetes főjegyző       


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.COM_BLENDNJT_COPYRIGHT

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 1
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 2
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 3
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 4
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 5
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 6
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 7
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 8
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 9
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 10
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 11
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 12
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 13
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 14
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 15
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 16
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 17
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 18
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 19
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 20
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 21
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 22
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 23
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 24
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 25
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 26
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 27
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 28
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 29
MOD_BLEND_SHOW_IMAGES_IMAGE 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.