Ma 2021. január 23., szombat - Zelma és Rajmund napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

11.7 °C

Hőérzet: 11.7 °C
Szél: 4.82 km/h
Páratartalom: 61%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2013 (VI.27.) önkormányzati rendelete
az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelete módosításáról

 1. §

Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Rendelet) bevezető része az alábbiakra módosul:

Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. tvr. 42/A. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 1. §


 1. A Rendelet 3.§ (7) bekezdése az alábbiakra módosul:

Anyakönyvi esemény munkanapokon hivatali munkaidőben, valamint hivatali munkaidőn kívül – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 14 órától 18 óráig, szombati és vasárnapi napon 10 órától 18 óráig terjedő időszakban tartható.


 1. A Rendelet 3.§ (8) bekezdése az alábbiakra módosul:

Egyéb családi esemény társadalmi megünneplése az anyakönyvvezető közreműködésével, amennyiben vállalja, kizárólag hivatali munkaidőn kívül – a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napok kivételével – pénteki napon 14 órától 18 óráig, és szombaton és vasárnap 10 órától 18 óráig terjedő időszakban lehetséges. 1. §


 1. A Rendelet 4.§ (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

Az anyakönyvi eseményekkel kapcsolatos többletszolgáltatások az alább meghatározott mértékű díj önkormányzat részére történő megfizetése ellenében vehetők igénybe:

 1. Hivatali munkaidőben, a hivatali helyiségen kívül szertartásonként bruttó: 16.500 Ft
 2. Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben szertartásonként bruttó: 16.500 Ft
 3. Hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül szertartásonként bruttó: 27.500 Ft.
 4. Vasárnapi napon a hivatali helyiségben és azon kívül szertartásonként bruttó: 50.000,-Ft


 1. A Rendelet 4.§ (3) bekezdése az alábbiakra módosul:

Az egyéb családi események megünneplésével kapcsolatos többletszolgáltatások az alább meghatározott mértékű díj önkormányzat részére történő megfizetése ellenében vehetők igénybe:

 1. Hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben szertartásonként bruttó: 27.500 Ft.
 2. Hivatali munkaidőn kívül és a hivatali helyiségen kívül szertartásonként bruttó: 35.200 Ft.
 3. Vasárnapi napon a hivatali helyiségben és azon kívül szertartásonként bruttó: 50.000,-Ft


 1. §

A Rendelet 6.§ az alábbiakra módosul:

 1. A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 5.500 Ft díjazás illeti meg.
 2. A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 11.000 Ft díjazás illeti meg.
 3. A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet szertartásonként bruttó 2.200 Ft díjazás illeti meg.
 4. A hivatali munkaidőn kívül a hivatali helyiségben történő egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet szertartásonként bruttó 3.300 Ft díjazás illeti meg.
 5. A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 11.000 Ft díjazás illeti meg.
 6. A hivatali helyiségen kívül történő egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 16.500 Ft díjazás illeti meg.
 7. A hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet eseményenként bruttó 5.500 Ft díjazás illeti meg.
 8. A hivatali helyiségen kívül történő egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet eseményenként bruttó 5.500 Ft díjazás illeti meg.
 9. Vasárnapi napon hivatali helyiségben és azon kívül történő anyakönyvi-, egyéb családi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt, választása szerint, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő, vagy eseményenként bruttó 20.000,-FT díjazás illeti meg.
 10. Vasárnapi napon hivatali helyiségen kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő szertartássegédet eseményenként bruttó 10.000 Ft díjazás illeti meg.
 11. Az anyakönyvvezető a polgármesteri hivatal pénztára felé havonkénti kimutatásban igazolja a hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben, valamint a külső helyszínen történt közreműködést.
 12. Az anyakönyvvezető hivatali munkaidőn kívül, illetve hivatali munkaidőn kívül és hivatali helyiségen kívül végzett munkájáért választása szerinti szabadidőt a következő hónap végéig, de legkésőbb az adott év december 31-ig ki kell adni.
 13. Az anyakönyvvezető és a szertartássegéd részére járó díjat, az anyakönyvi eseményt követő hónap utolsó napjáig ki kell fizetni.Záró rendelkezések


5.§

(1)  Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.


(2)  Az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről szóló 14/2011.(VII.01.) önkormányzati rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezési változatlan tartalommal érvényben maradnak.

 1. E rendeletben meghatározott szabályokat, szolgáltatási díjakat a rendelet hatálybalépését követően bonyolított anyakönyvi események során kell alkalmazni.


 (4)  A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Jánoshalma, 2013. június 25.

Komáromi Lajos sk.                                                               Dr. Benda Dénes sk.

                   alpolgármester                                                                      címzetes főjegyző


A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2013. június 30.

Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző


1. melléklet 12/2013.(VI.25.) önkormányzati rendelethez


Jánoshalma Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala

6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Adatlap

anyakönyvi és egyéb családi események megrendeléséhez


A kért szertartás

időpontja

            Év             hó        nap                nap       óra       perc


helyszíne:

A szertartás jellege:


A fizetendő díj:


Az ünnepelt/ek neve:A megrendelők neve:
Szül. hely, idő:Lakcíme:Telefonsz:

A díjat a mai napon, de legkésőbb a következő pénztári ügyfélfogadási napon be kell fizetni a Jánoshalma Város Polgármesteri Hivatal pénztárába, legkésőbb ___________________________________________ –ig.

A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a díjat a megadott határidőig nem fizeti be, a megrendelt szolgáltatásra nem tarthat igényt.


A szolgáltatási díj nem tartalmazza:

A díszítéshez szükséges virág és egyéb kellékek díját, a díszítés munkadíját, a szülők köszöntéséhez szükséges virágcsokrot, a gyertyákat, illetve az azt helyettesítő egyéb kellékeket, a pezsgőt, a kenyeret, a bort, azok csomagolását, a szalagot, a fényképész, videós díjait, a versmondó, az énekes, a zenész, a technikus díjait.


A szolgáltatási díj befizetéséről, a szolgáltatást igénybevevők részére, a pénztáros számlát állít ki, amit a megrendelők bemutatnak az anyakönyvvezetőnek.


A kérelem elutasítása esetén, a határozat jogerőre emelkedését követően, a befizetett szolgáltatási díjat a befizető részére a jogerőre emelkedést követő első ügyfélfogadási napon vissza kell fizetni.


Az anyakönyvi esemény elmaradása esetén, ha azt a kérelmezők legkésőbb, a kitűzött időpont előtti munkanapon az ügyfélfogadási idő végéig írásban az anyakönyvvezetőnél bejelentik, a befizetett szolgáltatási díjat 5 napon belül vissza kell fizetni a befizető részére. Az előzetes bejelentés elmulasztása esetén, a befizetett díj nem jár vissza. Az anyakönyvi esemény elmaradottnak tekintendő, ha a kérelmezők a kitűzött időpontot követő 15 percen belül nem jelennek meg a megrendelt helyszínen.


A hivatali helyiség a szertartás idejére a megrendelt kezdő időponttól számított maximum 30 perc időtartamig áll a résztvevők rendelkezésére.

A szertartás megszervezése, lebonyolítása a kérelmezők feladata.


Kelt: Jánoshalma, _________ év _____________________ hó _________ nap.megrendelő


megrendelő


anyakönyvvezetőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.