Ma 2021. január 23., szombat - Zelma és Rajmund napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

11.7 °C

Hőérzet: 10.2 °C
Szél: 12.89 km/h
Páratartalom: 61%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Város Képviselő-testület
21/2013.(XII.01.) önkormányzati rendelet a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 9/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §.A közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 9/2011. (VI.01.)  önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletének helyébe e rendelet 1. sz. melléklet lép.

2. §.

Záró rendelkezések:(1) Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Jánoshalma, 2013. november 14.
            Czeller Zoltán sk.                                                                  Dr. Benda Dénes sk.

               polgármester                                                                      címzetes főjegyző


Kihirdetve: 2013. december 1.


 Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyző
1. melléklet a 21/2013.(XII.01.) önkormányzati rendelethez


A közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos eljárásról(1) A közterület rendeltetéstől eltérő használatára Jánoshalma Város Polgármesterével lehet megállapodást kötni.


(2) A közterület rendeltetéstől eltérő használata térítésköteles.


(3) A közterület használatára megállapodást kell kötni:


a. A közterületbe nyúló üzlethomlokzat (portál), kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszekrény, hirdető berendezés (fényreklám), továbbá cég- és címtábla elhelyezésére; saját üzletük előtt rendszeresen árut bemutató, saját üzletük előtt árusító üzletek tulajdonosai (bérlői ) közterület foglalása esetén

b. Árusító és egyéb fülke (pl.: élelmiszer, cukorka, gyümölcs, virág, könyv, hírlap, dohány árusítására szolgáló bódé, pavilon);

c. Közúti közlekedéssel és fuvarozással kapcsolatos létesítmény, várakozóhelyiség elhelyezésére;

d. Önálló hirdető berendezések és köztárgyak (pad, figyelmeztető és tájékoztató táblák stb.) elhelyezésére;

e. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és törmelék elhelyezésére;

f. Távbeszélő fülke, totó-lottó láda elhelyezésére;

g. Alkalmi és mozgó árusításra, javító, szolgáltató tevékenységre;

h. Vendéglátó ipari előkert céljára;

i. Kiállítás, vásár, alkalmi vásár, sport és kulturális rendezvényekre, továbbá mutatványos tevékenység (cirkusz, céllövölde, stb.) céljára;

j. Közterületen huzamosabb ideig történő parkírozáshoz rendszámmal ellátott gépkocsi kivételével;

k. Közhasználatra még át nem adott közterületnek ideiglenes hasznosítása;

l. Építési engedélyhez kötött épület, építmény közterületen történő elhelyezésére,

m. Őstermelőnek minősül Jánoshalma városban állandó lakóhellyel rendelkező termelő, aki a lakóházhoz kapcsolódó kertjében egyéb vagy bérelt földterületen a saját szükségletén felül termelt nem viszonteladásból származó mezőgazdasági terméket értékesíti.


(4) A közterület rendeltetéstől eltérő használatára meghatározott vagy határozatlan idejű megállapodást kell kötni.


(5) Jánoshalma területén határozott időre szólóan a következő közterületre köthető megállapodás:


Őstermelők részére kijelölt közterületek:

- Molnár J. u. sarok (plébánia kerítése, ill. járdaszakaszán kívül)

- Dózsa Gy. u. 81. sz. előtti sarok

- Tranzit étterem előtti területen (Damjanich - Bajai u. sarokrész járda mellett)

- vasútállomással szemben Viking Söröző előtti Bem J. utcai közterületen

- Erzsébet téri vendéglő előtti közterület

- Halasi u. 32. szám mezsgyehatárától számított 5 m , mely nem parkrészlet.


(6) A közterületre vonatkozó megállapodást annak kell megkötnie, aki a közterületet használni kívánja.


(7) Építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 1 évig a kérelmező mentesül - építési munkával kapcsolatos építőanyagok, felszerelések, gépek közterületen tárolása esetén - a díjfizetés kötelezettsége alól.


(8) Közterületi díjak mértéke:


megnevezés

2014. évi  díj

Mértékegység


a.) árusító- és egyéb fülke pavilon (állandó jellegű) által elfoglalt terület bérleti díja

4735

Ft/m2/év

b.) önálló hirdető berendezés (min. 1 m2)

585

Ft/m2/hó

c.) totó-lottó láda

4330

Ft/év

d.) építési engedéllyel rendelkezőknek egy éven túl, valamint egyéb esetben építési munkával kapcsolatos gépek, eszközök, felszerelések, állvány, építőanyag

585

Ft/m2/hó

e.) vendéglátó ipari előkert

290

Ft/m2/hó

f.) kiállítás, alkalmi vásár, mutatványos tevékenység    1.) kiállítás, vásár

285

Ft/m2/nap

    2.) városi rendezvény idején: 

560


    2.) mutatványos - 100 m2 -ig

285

Ft/m2/nap

                              - 100 m2 felett

160

Ft/m2/nap

autóbusznak nem kijelölt helyen történő parkolása

265

Ft/m2/nap

h.) egyéb anyag tárolása /lásd. 5. & 2. bekezdése/

285

Ft/m2/hó

i.) zöldség-gyümölcs árusítás termelő esetén (őstermelői)

60

Ft/m2/nap

    -viszonteladók, kereskedők

160

Ft/m2/nap

j.) cirkusz

60

Ft/m2/nap

k.) parkolás kijelölt parkolóban

60

Ft/óra

l.) a fentiekbe be nem sorolható közterület használati igényekre ( pl. üzletek előtti árusítás, áru bemutatás üzlet tulajdonosa ( bérlője ) által

285

Ft/m2/nap


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.