Ma 2021. január 19., kedd - Sára és Márió napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-3.1 °C

Hőérzet: -7.7 °C
Szél: 12.71 km/h
Páratartalom: 96%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 4/2015 (II.16.) önkormányzati rendelete
a helyi szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII.01.) sz. önkormányzati rendeletét (Továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosítja:


1.§ A Rendelet 7-11. § -ait hatályon kívűl helyezi.


2.§ A Rendelet 12. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a Szt. 45.§- ban kapott felhatalmazás alapján a települési támogatást nyújt

 (2) A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást nyújt a

a) akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130%-át,

b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át

nem haladja meg és vagyona nincs és

  1. akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások

ca) betegség,

cb) haláleset,

cc) elemi kár elhárításához,

cd) egyedülálló, ellátatlan személy részére,

ce) egyéb, rendkívüli ok bekövetkezése esetén,

cf) nyugdíjazás esetén, az ellátatlanság idejére,

cg) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához,

ch) iskoláztatáshoz,

ci) gyermek fogadásának előkészítéséhez,

cj) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához,

ck) a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy

cl) a gyermek hátrányos helyzete miatt

anyagi segítségre szorulnak.


3.§ A Rendelet 13. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Életet, testi épséget veszélyeztető állapot elhárítása céljából, illetékességre és hatáskörre tekintet nélkül biztosított települési támogatást a rászoruló lakóhelye szerint illetékes önkormányzattól vissza kell igényelni.


4.§ A Rendelet 14. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési támogatás összege legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegéig terjedhet.


5.§ A Rendelet 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési támogatás iránti kérelem a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő, a 2. mellékletben foglalt formanyomtatványon.6.§ A Rendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az települési támogatás felhasználása-, elbírálása, a jogosultság megállapítása, ügyében hatáskörét a Polgármesternek átadja.


7.§ A Rendelet 17-19. §-ait hatályon kívül helyezi.


8.§ A Rendelet 20. § (2) a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testület szociális és nemzetiségi feladatokkal megbízott Tanácsnoka.


9.§ A Rendelet 20. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

 (3) Jánoshalmán a Városi Szociálpolitikai Kerekasztal Elnöke, a Képviselő-testület szociális és nemzetiségi feladatokkal megbízott Tanácsnoka.


10.§ A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


Záró rendelkezések


11. § (1) A rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Jánoshalma, 2015. február 12.Czeller Zoltán sk.

polgármester

Dr. Benda Dénes sk.

címzetes főjegyzőA rendelet kihirdetve:


Jánoshalma, 2015. február 16.


 Dr. Benda Dénes

címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet a 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelethez
86.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.