Ma 2021. január 28., csütörtök - Károly és Karola napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

0.8 °C

Hőérzet: -2.5 °C
Szél: 10.76 km/h
Páratartalom: 86%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Helyi rendeletek

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 3/2020 (III.27.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feldatkörében eljárva – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsággal egyetértésben – megalkotta a 2/2020. (III.02.) rendeletét.

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) számú Kormányrendelettel.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Hivatkozva erre a jogszabályi rendelkezésre, a következőket rendelem el:1.§


A 2/2020. (III. 02.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) II. fejezet 2.§ (1) - (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1)   A Képviselő-testület a


a.) tárgyévi költségvetési bevételek összegét                              1 043 887 815 Ft-ban

b.) tárgyévi költségvetési kiadások összegét                               2 074 736 539 Ft-ban

c.) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét  -1 030 848 724 Ft-ban

állapítja meg.


(2)   A Képviselő-testület  a


a.) finanszírozási célú kiadások összegét                                         19 299 537 Ft-ban

b.) a költségvetés összesített hiányát                                          1 050 148 261 Ft-ban

c.) a költségvetés főösszegét                                                       2 094 036 076 Ft-ban

állapítja meg.
2.§


A Rendelet III. fejezet 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:


          a.) Helyi önkormányzat.................................................................. 1 635 087 196 Ft

         b.) Polgármesteri Hivatal................................................................... 145 679 504 Ft

          c.) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti

          Központ............................................................................................. 267 708 793 Ft

          d.) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár............................. 45 560 583 Ft
3.§


A Rendelet III. fejezet 4.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 953 306 436 Ft-ban állapítja meg.4.§


A Rendelet V. fejezet 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. § (1) Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2020. március 1. napjától 54 000 Ft-ban állapítja meg.


(2)   A Képviselő-testület a tárgyévre, azaz 2020. évre illetménykiegészítést állapít meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára, amelynek mértéke


- felsőfokú végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 30%-a

- érettségi végzettségű köztisztviselő esetében a köztisztviselő alapilletményének 20%-a


(3)   Jánoshalma Város Képviselő-testülete – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a képviselő-testület hivatalában egységes vezetői illetménypótlékot állapít meg 2020. március 1. napjától – a jegyzőt kivéve – egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően, amelynek mértéke a vezető alapilletményének 10%-a.


(4)   Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők számára cafetéria-juttatásként, figyelemmel a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (4) bekezdésében foglaltakra, 200.000,- Ft/fő/év juttatást biztosít.


A cafetéria-juttatás részletszabályait a hivatali szervezet vezetője külön szabályzatban határozza meg.


(5)   Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, MT szerinti alkalmazottai, valamint a Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei, mint munkáltatók alkalmazásában álló közalkalmazottak számára bankszámla hozzájárulást fizet, melynek mértékét a 2020. évre havi 1000,- Ft/fő összegben állapítja meg. A bankszámla-hozzájárulás folyósítása a havi munkabérrel, illetménnyel együtt történik arra a bankszámlára, melyre a dolgozó munkabérét, illetményét is kapja.


(6) Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 253.§ (9) bekezdése alapján a 2020. évre címadományozási juttatást állapít meg Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző részére az illetményalap tizenkétszeresével egyező összegben. A címadományozási juttatás kifizetésének  határideje legkésőbb 2020. június 30.


5.§


A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:


A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
6.§


Záró rendelkezések


(1)            Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)            A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Czeller Zoltán

polgármester
A rendelet kihirdetve:

Jánoshalma, 2020. március 27.

                                                                                                             

  Dr. Benda Dénes

  címzetes főjegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet mellékletei
390.5 KB
3/2020.(III.27.) önkormányzati rendelet indokolása
98 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.