Ma 2019. február 21., csütörtök - Eleonóra napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

5.0 °C

Hőérzet: 2.8 °C
Szél: 9.36 km/h
Páratartalom: 65%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Képviselő-testületi ülés 2019.02.14.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 14. napján (csütörtök) a 9 órakor kezdődő bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében,
amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a 2020-21-22. évekre szóló középtávú tervről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                 Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés  a 2018. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2018. (II.19.)
önkormányzati rendelet V. sz. módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi munkatevének jóváhagyásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontja:
1. Előterjesztés az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár vezetőjének illetményéről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2019. február 8.

Czeller Zoltán sk.
   polgármester

Képviselő-testületi ülés 2019.01.24.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. január 14. napján (csütörtök) a Bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Előterjesztés a Lajtha Kft. 2018. évi munkájáról, mérleg és eredmény-kimutatásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés a polgármester 2019. évi szabadság-tervéről
    Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
5. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés a Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2019. évi támogatása
   Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és
    Gyermekjóléti Központ működtetési dokumentumainak elfogadásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Háziorvosi Ügyelet működéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés Vucskovicsné Kolompár Ilona lakásfelújítással kapcsolatos kérelméről
    (később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés közfoglalkoztatás végzéséről
    (később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
12.  Előterjesztés a Szent István u. 38/c. alatti lakás értékesítéséről
    (később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Közétkeztetési Kft. használatában lévő konyha
     világítás átalakításának költségeiről

    (később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a vásártér és környékének telekalakításáról
    (később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2019. január 18.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2018.12.13.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 13. napján (csütörtök) a Bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Polgármesteri Hivatal Dísztermében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Rendelet-tervezet a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi tervezett munkaterve és munkaprogramjáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi rendezvénytervéről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés az Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés közköltségen való eltemettetés szerződéskötéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a 4565/8 hrsz-ú Ipari területi ingatlan értékesítéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Testvér-települési Programok és Együttműködések pályázaton való részvételről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés Lajtha Kft. végelszámolásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés földbérleti díjak elengedéséről (Később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés étkezési szolgáltatás díjemeléséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a Pelikán Kft. ügyvezetőjének megbízásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2018. december 7.

Czeller Zoltán
polgármester

 

Rendkívüli testületi ülés 2018.12.06.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. december 6. napján (csütörtök) a 15.00 órakor tartja rendkívüli nyílt ülését a Polgármester  Irodájában, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Rendkívüli nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a TOP-3.2.1. projekt Polgármesteri Hivatal energetikai felújítás közbeszerzésének indításáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Előterjesztés a TOP-2.1.3. projekt Csapadékvíz elvezető rendszer közbeszerzésének indításáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Előterjesztés a Radnóti utcai Óvoda nyílászáró cseréjéhez többlet forrás biztosításáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Előterjesztés műfüves futballpálya kialakításáról (Anyag a 2018. 11. 22-i ülésnél)
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
5. Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó programban való részvételhez hozzájárulásáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
6.Előterjesztés a Központi Háziorvosi Ügyelet ellátási szerződésének meghosszabbításáról.
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2018. december 4.
Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2018.09.27.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 27. napján (csütörtök) a Bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Tájékoztató Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2018. I. félévi gazdálkodásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Rendelet tervezet a 2018. évi költségvetési előirányzatokról szóló 2/2018.(II.19)
    önkormányzati rendelet III. sz. módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés fedezet biztosításáról az információbiztonsági feltételek kialakításához a
    Polgármesteri Hivatalban
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés az Örökségvédelmi védettség megszüntetéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda dokumentumainak elfogadásáról és módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Jánoshalma Parcelok tanya 2. sz. alatti ingatlan értékesítéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés az Önkormányzati közintézmények energia megtakarítási terveinek elkészíttetéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a homokbánya bányaművelési térkép elkészíttetéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Molnár János utca 5. sz. alatti ingatlan bérbeadásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés önkormányzati ingatlanok hasznosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Rendezési terv módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés faaprító gépbeszerzés pályázathoz fedezet biztosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a konyha pályázathoz fedezet biztosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Polgármesteri hivatal energetikai pályázatának közbeszerzéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés a Lajtha kft. megszüntetéséről
 
    (Később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés a kunfehértói ifjúsági tábor kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés a gimnázium tornatermének tetőfelújításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
20. Előterjesztés közterületi növények vásárlásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
21. Előterjesztés esőbeálló kialakításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
22. Előterjesztés a Bajai u. 2. sz. alatti ingatlan vásárlási lehetőségéről
    (Később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
23. Előterjesztés a Szent István utca 38/c. alatti lakás értékesítési lehetőségéről
    (Később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés hagyatéki hitelezői igény benyújtásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
Jánoshalma, 2018. szeptember 21.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.