Ma 2018. március 20., kedd - Klaudia napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

0.0 °C

Hőérzet: -3.6 °C
Szél: 11.16 km/h
Páratartalom: 88%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március 23. napján (csütörtök) 15 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lezajlott ellenőrzésről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Beszámoló a lejárt idejű határozatokról
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
4. Beszámoló a Tűzoltóság munkájáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról, Jánoshalma honlap üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Beszámoló a munkavédelmi, tűzvédelmi feladatok ellátásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés köztisztviselői illetményalapról
     Előadó: Nagy István
8. Előterjesztés a Tűzoltóság létszám igényéről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés éves közbeszerzési terv elfogadásáról
Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés EFOP-4.1.7-16 pályázati lehetőségről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés EFOP-4.1.8-16 pályázati lehetőségről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés „Testvértelepülési programok és együttműködések” pályázaton való részvételről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
              Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Pelikán Kft 2017. évi Ellátási szerződéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató Közhasznú
    Non-profit Kft-vel kötendő 2017. évi Közművelődési megállapodásról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Jánoshalmi Kistérségi Társulás kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Társulás kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés pályázat benyújtásáról (rendkívüli önkormányzati támogatás igénylése)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés érdekeltségi hozzájárulás adók módjára történő behajtásának költségeiről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés a Városgazda Kft épület-üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
20. Előterjesztés a Pelikán Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi
      térítési díjainak elfogadásáról

        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
21. Rendelet-tervezet a helyi szociális ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.)
    önkormányzati rendelet módosításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
22. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Család- és
     Gyermekjóléti Központ kereset-kiegészítésre vonatkozó kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
23. Előterjesztés a háziorvosi ügyelet sofőri feladatainak ellátásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
24. Előterjesztés az ipari területen lévő 4565/12 hrsz-ú ingatlan vételi/bérleti ajánlatáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
25. Előterjesztés a Görgey u. 2. sz. alatti lakóház bérlési lehetőségéről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
26. Előterjesztés a 712 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
27. Előterjesztés Borota Önkormányzat folyékony hulladék rendeletének véleményezéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
28. Előterjesztés a 2017. évi közfoglalkoztatásról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
29. Előterjesztés a Kölcsey utca 12 szám alatti ingatlan ingyenes átruházásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
Jánoshalma, 2017. március 17.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.