Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. április 25. napján (csütörtök) a Bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról, Jánoshalma honlap üzemeltetéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Beszámoló a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Beszámoló a kéményseprő ipari közszolgáltatás ellátásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat a 2018. évi zárszámadásról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés pályázat benyújtásáról járdafelújításra
    (később kerül kiküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a „Belvíz elvezetése Jánoshalmán” közbeszerzési eljárás lezárásáról
    (később kerül kiküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a parlagfű és egyéb allergén növények irtásának koncepciója felülvizsgálatáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a főépítészi szerződés megkötéséről új Rendezési Terv készítéséhez
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés Jánoshalmi Sportlovasok Egyesületének kérelméről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a parkban lévő kutak vízjogi engedélyezési eljárásról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvodában Óvodatitkár tovább alkalmazásának kérelméről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés Lajtha Kft. végelszámolásával kapcsolatos döntésekről
     (Az ülésen kerül kiosztásra)
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a TOP-5.1.2-16-BK1-2017-00004 projekt keretében megvalósult Együttműködési
     Megállapodásról Bácsalmási – Jánoshalmi - Kiskunhalasi járások önkormányzataival

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
               Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés Jánoshalma Város Kitüntető Címeinek elbírálásáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2019. április 18.

Czeller Zoltán sk.
   polgármester