Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 12. napján (csütörtök) a 14 órakor kezdődő bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését az Imre Zoltám Művelődési Központ és Könyvtárban (6440 Jánoshalma, Kossuth utca 3.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
        Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Rendelet tervezet a 2019. évi költségvetési előirányzatokról szóló
 2/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Rendelet tervezet a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló
    15/2018.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés étkezési szolgáltatás díjemeléséről
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
 2020. évi tervezett munkatervéről és munkaprogramjáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat 2020. évi rendezvénytervéről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás feladatok ellátásáról
    (később kerül megküldésre)
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés Jánoshalma Városi Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének módosításáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés Kiskunsági-Víziközmű társaság vízszolgáltatásával kapcsolatos döntés meghozataláról 
      (
később kerül megküldésre)
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2019. december 5.

Czeller Zoltán sk.
polgármester