Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete  2020. január 23. napján a(csütörtök) a 14 órakor kezdődő Bizottsági üléseket követően tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében  (6440 Jánoshalma, Molnár János utca 3-5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Nyílt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekről
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó:  Czeller Zoltán polgármester
3. Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadság-tervéről
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés a Pelikán Kft. működési dokumentumainak módosításáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és
    Gyermekjóléti Központ működéséről

     Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés szennyvíz szippantási szerződésről
     Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való szerződéskötésről
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés 2020. évi közfoglalkoztatásról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés az Imre Zoltán Művelődési Központ és
     Könyvtár szolgáltatási tervének elfogadásáról

    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés Kéleshalom, Fő utca 11. számú ingatlan ügye
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés javasolt napirendi pontjai:
1. Előterjesztés a Pelikán Kft. ügyvezetőjének megbízási díjáról, Felügyelő Bizottságának, könyvvizsgálójának
    megbízatásáról, az Alapító Okirat módosításáról
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2020. január 17.

Czeller Zoltán sk.
polgármester