Ma 2018. augusztus 19., vasárnap - Huba napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

26.0 °C

Hőérzet: 27.8 °C
Szél: 9.36 km/h
Páratartalom: 54%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Képviselő-testületi ülés 2016. december 15-én

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. december 15. napján (csütörtök) 14óraq 30 perckor tartja ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Rendelet-tervezet a gyermekétkezési intézményi térítési díjairól
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Előterjesztés a 2017. évi munkatervről és munkaprogramról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Előterjesztés az intézményi gyermekétkeztetés szervezeti kereteinek
     megváltoztatásáról a 2017. évi állami támogatásra való jogosultság feltételeinek
     megteremtése érdekében

    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés a Kerékpárút-tervezésére elindított közbeszerzési eljárás lezárásáról
      Előadó: Madarász Attila bíráló bizottság elnöke
7. Előterjesztés a Kunfehértó Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a munka és tűzvédelmi feladat ellátási szerződés módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a MOVE Zrt. bérleti szerződés módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés lejáró földbérleti szerződésekről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda-  Bölcsőde, Család és
      Gyermekjóléti Központ eszközvásárlási kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a Jánoshalmai Kistérségi Egészségügyi Központ kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Pelikán Kft. kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                       Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 számú felhívásra
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés Innovatív vízgazdálkodási tervezés a határmenti régióban
      Előadó: Czeller Zoltán polgármester
16. Előterjesztés I. Szent István szobor elkészítésére és felállítására a város főterén egyedi   
      támogatási kérelem alapján
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati
      Társulásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  KEHOP-3.2.1  pályázati kódszámú
       „ Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszereinek fejlesztése a
        települési hulladék vonatkozásában” című  pályázati projektben való részvételről és a
        Társulási Szerződés módosításáról

        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                        Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés tűzifa juttatásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
19. Előterjesztés a 2017. évi rendezvénytervről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
20. Előterjesztés háziorvosi ügyelet asszisztensi feladatainak ellátásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
21. Rendelet tervezet a Helyi Építési Szabályzat módosításáról
        Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
22. Előterjesztés a közfoglalkoztatási Kft. programterveiről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
23. Előterjesztés a Kecskeméti Tankerületi központ kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
24. Előterjesztés a Városgazda Kft kötelezettség vállalás kéréséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
25. Előterjesztés gazdasági társaságok önkormányzati támogatásának módosításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
26. Előterjesztés a Pelikán Kft 2016. évi ellátási szerződésének módosításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök

Zárt ülés
1. Előterjesztés néhai Torma Mária ügyéről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés az ügyvezető és könyvvizsgáló bérezéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2016. december 9.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

Közmeghallgatás 2016.11.28.

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2016. november 28. (hétfő) napján 1600 órakor KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre tisztelettel hívja és várja a város lakosságát.
Helye: Imre Zoltán Művelődési Központ

Napirenden lévő témakörök:

1.    Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzat 2016. évben végzett munkájáról
       Előadó: Czeller Zoltán polgármester

2.    Közérdekű kérdések, hozzászólások


Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

 

Képviselő-testületi ülés 2016.11.24.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. november 24. napján (csütörtök) 1500 órakor tartja ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Kiss György levezető elnök
2. Előterjesztés a helyi adórendeletek felülvizsgálatáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Kiss György levezető elnök
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Kiss György levezető elnök
4. Rendelet-tervezet a 2016. évi költségvetési előirányzatokról szóló
    3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet III. számú módosításáról

      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Kiss György levezető elnök
5. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és
    Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról
   Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
            Kiss György levezető elnök
6. Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló
    16/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Kiss György levezető elnök
7. Előterjesztés a Járási Hivatal helyiségigényéről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Kiss György levezető elnök
8. Előterjesztés az 5412. sz. út belterületi részének állami tulajdonba adásáról
   Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Kiss György levezető elnök
9. Előterjesztés a Víziközmű Bérleti - Üzemeltetési Szerződés módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Kiss György levezető elnök
10. Előterjesztés a KLIK Kecskeméti Tankerület pedagógiai szakszolgálati feladat ellátásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Kiss György levezető elnök
11. Előterjesztés a bölcsődei ellátás újraindításáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Kiss György levezető elnök
12. Előterjesztés a Béke tér 11. szám alatti Hunyadi Iskola épületének és eszközeinek átadásáról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Kiss György levezető elnök
13. Előterjesztés a EFOP-1.4.2-16 kódszámú pályázatról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Kiss György levezető elnök
14. Előterjesztés a Radnóti u.13.sz. volt cukrászda alatti földterület bérléséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Kiss György levezető elnök

Zárt ülés napirendjei:
1. Előterjesztés néhai Suba Erzsébet ügyéről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
             Kiss György levezető elnök


Jánoshalma, 2016. november 17.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő-testületi ülés 2016.10.20.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. október 20. napján (csütörtök) 15 órakor tartja ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Beszámoló a Jánoshalma-Mélykút Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2015. évi működéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Beszámoló a 2016. évi Jánoshalmi Napokról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Rendelet-tervezet a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló
    10/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról és a rendelet elfogadásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Rendelet-tervezet igazgatási szünet elrendeléséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Rendelet-tervezet az egészségügyi alapellátási körzetekről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Rendezési Terv módosításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés háziorvosi ügyeletet ellátó orvossal kötendő szerződésről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a Szent Anna Katolikus Óvoda, Általános Iskola egyoldalú nyilatkozatáról
         Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Közbeszerzési Szabályzatról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
12.Előterjesztés a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft földterület igényéről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
Zárt ülés
1. Előterjesztés Városgazda Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megbízásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés kitüntető címről
      Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2016. október 13.


Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Képviselő-tesületi ülés szeptember 22-én

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 22. napján (csütörtök) 15: 00 órakor tartja ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

A Hunyadi Iskolában az épület átalakítás megtekintésére 14:00 órától kerül sor.


Javasolt napirendi pontok:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
            Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Tájékoztató Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei 2016. I. félévi gazdálkodásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Tájékoztató a Művészeti Iskoláról (Később kerül megküldésre)
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
   Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                  Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Rendelet-tervezet a 2016. évi előirányzatokról szóló
    3/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés a Rákóczi u. 18. sz. alatti bérlakás értékestéséről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés a Jánoshalmi Viziközmű-társulat kamat elengedési kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a szennyvízberuházással kapcsolatos elszámolásról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
            Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Lajtha Kft. helyzetének felülvizsgálatáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a Gyermeklánc Óvoda működési dokumentumainak véleményezéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés az Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése
      EFOP -3.2.9-16 pályázat benyújtásához való hozzájárulásról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a használaton kívüli szennyvíztelep ingyenes tulajdonba kéréséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés az egészségügy szabályzatainak felülvizsgálatáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a III. számú háziorvosi körzet ellátásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a háziorvosi körzetek helyettesítéséről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a rendezési terv felülvizsgálatának kezdeményezéséről
        (Szóbeli előterjesztés)
        Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
17. Előterjesztés a Kápolna felújítás hozzájárulásáról (Szóbeli előterjesztés)
       Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Zárt ülés:
1. Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottsági megválasztásáról (Szóbeli előterjesztés)
    Előadó: Dr. Benda Dénes Helyi Választási Iroda vezetője

Jánoshalma, 2016. szeptember 15.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.