Ma 2018. augusztus 19., vasárnap - Huba napja van.

icon wcag

 
 

Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

26.0 °C

Hőérzet: 27.8 °C
Szél: 9.36 km/h
Páratartalom: 54%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

2015. április 29-én Képviselő testületi ülés

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29. napján (szerda) 14 óra 30 perctől tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:
1.    Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a TŰZKER IMP Bt. 2014. évi közszolgáltatásáról
      Előadó: Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Beszámoló az egészségügy 2014. évi munkájáról
      Előadó: Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat a 2015. évi költségvetési előirányzatokról
    szóló 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról

      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Előterjesztés napkollektoros rendszerhez hőmennyiségmérő beszerzéséről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
    alapszolgáltatások fejlesztésére

      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal elhelyezéséről (Szóbeli előterjesztés)
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a belépési díj ellenében igénybe vehető szociális otthoni ellátásról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi parlagfű-mentesítési programról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Renner Bt. útkiváltási kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés az „Értékünk a Közös Út” Szociális Szövetkezet
      földbérleti szerződés módosításáról

       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés az ipari területen lévő meghiúsult ingatlaneladások
      határozatainak visszavonásáról

      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés az ipari területen lévő ingatlanok árának
      felülvizsgálatáról és hirdetési lehetőségeiről

      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés pályázat benyújtásáról a
       Jánoshalmi Napok programköltségeire

      Előadó: Czeller Zoltán polgármester
16. Előterjesztés az Integrált Településfejlesztési Stratégiához
      kapcsolódó megalapozó vizsgálat elfogadásáról

      Előadó: Czeller Zoltán polgármester
17. Előterjesztés pályázat benyújtására a Gyermekétkeztetés
       feltételeit javító fejlesztések támogatására

      Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Zárt ülés:
1. Előterjesztés a Lajtha László Művészeti és Kulturális Szolgáltató
    Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásáról

    Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2015. április 23.

Czeller Zoltán
polgármester

Képviselő-testületi ülés március 26-án

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
     Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Beszámoló a Tűzoltóság munkájáról  
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Beszámoló a Kiskunhalasi Katasztrófavédelmi Kirendeltség és a
    Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014. évi munkájáról

   Előadó: Czeller Zoltán polgármester
5. Beszámoló a munkavédelmi és tűzvédelmi feladatok ellátásáról  
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Beszámoló a Jánoshalmi Hunyadi Népe újságról, Jánoshalma honlap üzemeltetéséről  
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Rendelet tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és
    Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI. 24.) számú rendelet módosításáról

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
8. Előterjesztés Farkas Gergely kérelméről  
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés Kéleshalom megkereséséről szociális ellátások ügyében
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés eljárás kezdeményezése Jánoshalma város területén
      műemléki jelentőségű terület védettségének megszüntetésére

       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés Bács-Kiskun megyei Integrált Területi Programjáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés az éves közbeszerzési tervről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
13. Előterjesztés a Jánoshalmi Közfoglalkoztatási Kft. alapító okirat módosításáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
14. Előterjesztés a Bács-Szakma Zrt. Önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
15. Előterjesztés a Bács-Kiskun Megyei Zarándokút módosított Társulási megállapodásáról
       Előadó: Czeller Zoltán polgármester
16. Előterjesztés Jánoshalma város polgármestere
       2015. évi szabadság ütemezésének jóváhagyásáról

       Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Zárt ülés:
1. Előterjesztés a Lajtha László Művészeti és Kulturális
    Szolgáltató Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezetői pályázatának elbírálásáról

     ( A pályázat anyaga a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában megtekinthető)
   Előadó: Czeller Zoltán polgármester
2. Előterjesztés kitüntető címekről
   ( A kitüntető címek teljes anyaga a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában megtekinthető)
   Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2015. március 20.

Czeller Zoltán sk.

 

Képviselő-testületi ülés február 26-án

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Polgármesteri Hivatal tárgyaló  termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Tájékoztató kitüntető címekről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Tájékoztató Kéleshalom megkeresése szociális ellátások ügyében (Szóbeli tájékoztató)
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
4. Tájékoztató az Önkormányzat gázenergia beszerzésében várható változásokról (Szóbeli tájékoztató)
       Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
       Előadó: Czeller Zoltán polgármester
6. Előterjesztés a Pelikán Kft. által nyújtott szolgáltatások intézményi térítési díjairól
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési
   Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi szociális ellátásokról szóló
    18/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” (2014-2020) program 2.1 alprogram –
    Testvérváros-programra pályázat benyújtásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés a Pelikán Kft. 2015. évi ellátási szerződésének elfogadásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Lajtha Kft. 2014. évi közművelődési-, közhasznú megállapodás elfogadásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
12. Előterjesztés a 4. számú háziorvosi körzet ellátásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
13. Előterjesztés Fazekas Róbert ingatlanvásárlási kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a Bajai u. 4 . sz. alatti ingatlanban helyiség bérlésről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés a 26/2014. (II.19.) Kt. sz. határozat visszavonásáról és
      Agócs László ingatlanvásárlási kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a volt Gimnázium udvarán lévő faház vételre való felajánlásáról,
      vagy az alatta lévő terület további bérbe adásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés Farkas Gergely kérelméről
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés 2015. évi hosszú közfoglalkoztatásról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
19.  Előterjesztés Százszorszépföld Egyesülethez csatlakozásról (Szóbeli előterjesztés)
        Előadó: Czeller Zoltán polgármester

Jánoshalma, 2015. február 20.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

Költségvetést tárgyaló testületi ülés február 12-én

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján (csütörtök) 9 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház Zöld Termében (Molnár J. utca 3-5.) amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirend:

1. Előterjesztés a 15/2015.(I.29.) Kt. számú határozat módosítása
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Előterjesztés a Közfoglalkoztatási Nonprofit Kft. működtetési költségeiről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
3. Előterjesztés a költségvetési rendelet tárgyalásának irányelveiről (Új)
     Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
4. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
5. Rendelet-tervezet a 2014. évi költségvetési előirányzatokról szóló
     5/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet IV. számú módosításáról

    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
6. Rendelet-tervezet Jánoshalma Város Önkormányzata a helyi szociális
    ellátásokról szóló 18/2013.(XII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
7. Előterjesztés a ZAP Hungary Kft-vel kötendő megállapodásról
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a Hunyadi János Általános Iskola üzemeltetéséről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
9. Előterjesztés a Gazdakör kérelméről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
10. Előterjesztés Farkas László panaszáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
11. Előterjesztés a Kiss E. u. 53. sz. alatti ingatlan értékesítéséről (Új)
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök

Jánoshalma, 2015. február 7.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 

2015. január 29-én ülésezik a Képviselő- testület

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2015. január 29. napján (csütörtök) 14 órakor tartja nyílt ülését a Szálláshely és Irodaház társalgójában (Molnár J. utca 3- 5.), amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt nyílt ülés napirendi pontok:
1. Tájékoztató fejlesztésekkel kapcsolatos ügyekben
    Előadó:  Madarász Attila bizottsági elnök
                    Malustyik Béla bizottsági elnök
2. Beszámoló a képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
3. Rendelet-tervezet Jánoshalma Városi Önkormányzat Szervezeti és
    Működési Szabályzatáról szóló 19/2014.(XI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
4. Előterjesztés középtávú tervezésről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
5. Előterjesztés Integrált Településfejlesztési Stratégia és Településfejlesztési koncepcióról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
6. Előterjesztés a Nagy Istvánné kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
7. Előterjesztés a CSABI Alapítvány piac használatáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                   Malustyik Béla bizottsági elnök
8. Előterjesztés a CSABI Alapítvány kérelméről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
9. Előterjesztés fenntartói jóváhagyás a Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde
    nyitva tartási és a nyári nyitvatartási idejéről
     Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
10. Előterjesztés óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
11. Előterjesztés 2015/2016 nevelési évben indítható
      óvodai csoportok számának meghatározásáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
12. Előterjesztés Közművelődési érdekeltségnövelő
      pályázaton való részvételről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
13. Előterjesztés közfoglalkoztatási nonprofit kft. létrehozásáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
14. Előterjesztés a városközpontban parkolók kialakításáról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
15. Előterjesztés az önkormányzati földeken való gazdálkodásról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                     Malustyik Béla bizottsági elnök
16. Előterjesztés a Kiss Ernő utca 53. sz. alatti ingatlan vételi ajánlatáról
       Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
                      Malustyik Béla bizottsági elnök
17. Előterjesztés a Bem u 96. sz. alatti ingatlan vételi ajánlatáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
            Malustyik Béla bizottsági elnök
18. Előterjesztés Víziközmű Társulat kérelmeiről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
19. Előterjesztés a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal
    Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
20. Előterjesztés Farkas Gergely kérelméről
    Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
21. Előterjesztés a Jánoshalmi Értéktárról
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
22. Előterjesztés a Medicopter Alapítvány kérelméről
      Előadó: Madarász Attila bizottsági elnök
Jánoshalma, 2015. január 22.

Czeller Zoltán sk.
polgármester

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélszolgálati Iroda

Az Ügyfélszolgálati Iroda nyitvatartási ideje:

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
8:30 - 13:00
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
8:30 - 13:00
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Az ügyfélszolgálati iroda telefonszáma:
06-77/501-001 (112-es mellék)

Ügyfélfogadás

Ügyfélfogadás rendje a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodán kívüli irodáinál.

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Címzetes Főjegyző

Dr. Benda Dénes

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-031
E-mail: qOlnpnJKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalmi Önkéntes Tűzoltóság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Nagy Sándor

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.