Pénzügy

Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény  1. § 23. pontja és a 9. § (1) bekezdése alapján, az ott nevesített gazdálkodó szervezetek (ideértve az egyéni vállalkozót is) kötelesek adóügyeiket elektronikusan intézni.

Kérelem számlák közötti átvezetéshez
Amennyiben az adózó adószámláján bármely adónem tekintetében túlfizetés mutatkozik, az összeg átvezetését kérelmezheti az önkormányzati adóhatóságnál az adószámláján lévő bármely más adónem javára.

Ügyintéző:
Katymári Roland, Lencse Kata
Elérhetőség: 06 77/501-001/2 mellék
E-mail: katymariroland@janoshalma.hu; lencsekata@janoshalma.hu