Városgazdálkodás

Fakivágási engedély

 • Kérelemre induló eljárás
 • Közterületen lévő növényzetre vonatkozik
 • Pótlási kötelezettséget vállalni kell
 • Gyümölcsfa és a kérelemben felsorolt fajok nem ültethetőek
 • Elektromos hálózat alá max. 4 m-re növő díszfa ültethető
 • Jogszabályi háttér: 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet
Ügyintéző: Kasziba Sándor
e-mail: kaszibasanyi@janoshalma.hu
Tel.: 501-001/124 mellék

Városgazdálkodás

Ipari- és kereskedelmi tevékenységek ügyintézése

Ipari tevékenység bejelentése, telepengedély kiadására irányuló kérelem illetve változás bejelentése

Vonatkozó jogszabályok:

 • 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Eljárási határidő:

 • bejelentés esetében 8 nap

 • engedélyezési eljárásban 30 nap

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Igazolást az egyéni vállalkozó nyilvántartásáról vagy vállalkozói igazolványt,

 • Gazdasági társaságok esetében cégjegyzék és aláírási címpéldányt,

 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő ingatlan esetében az ingatlan használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);

 • Haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos, vagy a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;

 • Közös tulajdonban álló ingatlan esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,

 • A eljáráshoz szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló feladóvevényt, engedélyezési eljárás esetén igazolást a szakhatósági díjak befizetéséről

 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

 • Telepengedélyezési eljárás esetén a környezetvédelmi tervfejezetet

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:

 • Bejelentés köteles ipari tevékenység esetében az eljárás illetékmentes.

 • Telepengedélyezési eljárásban 5.000 Ft, amit átutalással lehet befizetni (számlaszám: Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 11732129-15724911-00000000).

Bővebb információért a lenti elérhetőségek egyikén érdeklődhet.

Ügyintéző: Koncz-Gáspár Lejla
gasparlejla@janoshalma.hu  
77/501-001/131 mellék

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok