Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség.

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010
Image

Jánoshalma Városi Önkormányzat Konzorcium támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” tárgyú felhívásra, amelyet a Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága 2021.06.14. napján 75.000.000,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesített.

A Konzorcium tagjai: Jánoshalma Városi Önkormányzat, Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központ.

A Konzorciumvezető: Jánoshalma Városi Önkormányzat.

A projekt címe: „Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség.” – A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Projekt megvalósítás időszaka: 2021.03.01 – 2023.08.31.

Két projekt - egy beruházási típusú (TOP-4.3.1-15; hard projekt) és egy ESZA-típusú (TOP-5.2.1-15, szoft projekt) – párhuzamosan, összehangoltan valósul meg.

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 azonosítószámú „Megújuló városrészek Jánoshalmán 1. ütem” című projekt infrastrukturális fejlesztéseihez (modern szociális bérlakások kialakítása, útépítés, illegális hulladéklerakók felszámolása, játszótér kialakítása, csapadékvíz elvezetés, térfigyelő kamerarendszer kialakítása) szorosan kapcsolódik a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség” elnevezésű projekt, melynek célja, a fejlesztendő területen élők életkörülményeinek javítása, közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja.

A program célcsoportja: a TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú projekt akcióterületén élő lakosság.

A projekt akcióterülete: Jánoshalma város 4. és 5. szegregátuma, illetve az azokat összekötő utcák az alábbiak szerint:

1.) Orczy utca páros oldal, 66-118 szám

2.) Orczy utca páratlan oldal, 77-159 szám

3.) Epres utca

4.) Vasvári utca

5.) Irányi utca

6.) Klapka utca

7.) Tavasz utca

8.) Homok utca

9.) Bálvány utca páros oldal, 24-34 szám

10.) Vadgalamb utca

11.) Előd utca

12.) Hold utca páros oldal, 2-8 szám

13.) Hold utca páratlan oldal, 1-7 szám

14.) Hajnald utca

15.) Út 702 hrsz.

További információ kérhető:

Polgármesteri Hivatal Jánoshalma
6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefonszám: +36-77-501-001
E-mail cím: titkarsag@janoshalma.hu

Image

RENDEZVÉNYEK

Roma Hagyományőrző Nap

A TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ¬- "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség elnevezésű projekt keretében 2021.09.19-én a Jánoshalmi Parkerdőben megvalósult az első roma hagyományőrző rendezvény.
A hagyományőrző rendezvények célja a roma hagyományok megismerése, megőrzése, generációk közötti együttműködés és kapcsolatok erősítése elsősorban nagy ünnepkörök köré szerveződve.
A Hagyományőrző Roma Nap alkalmával hagyományőrző roma ételek kerültek megfőzésre és elfogyasztásra, valamint a Jánoshalmi hagyományőrző tehetségek mutatták be magukat a színpadon vers és mesemondó, valamint zenés- táncos produkcióikkal.
A Hagyományőrző Roma Nap megvalósítását a Jánoshalma Városi Önkormányzaton kívül támogatta a Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat is.
Image

Roma Hagyományőrző Karácsony

A TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 azonosítószámú, A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok ¬- "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség elnevezésű projekt keretében 2021.12.06-án az Orczy utcai Közösségi Házban a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó rendezvény került megvalósításra.
A hagyományőrző rendezvények célja a roma hagyományok megismerése, megőrzése, generációk közötti együttműködés és kapcsolatok erősítése elsősorban nagy ünnepkörök köré szerveződve.
A Hagyományőrző Roma Karácsony alkalmával hagyományőrző roma dalok mellett, karácsonyi dalok hangzottak el szintetizátoros kísérettel. A dalokat együtt énekelte a közönség az előadóval. A rendezvényre Mikulás is érkezett, aki átadta a gyerekeknek a Mikulás csomagokat. A gyerekek énekeltek és verset mondtak a Mikulásnak.
A Roma Hagyományőrző Karácsonyi rendezvény alkalmával a projekt finanszírozásából a gyerekek számára 200 db Mikulás csomag, a célcsoport családjai számára 100 db karácsonyi tartós élelmiszer csomag került átadásra.
A hagyományőrző karácsonyi műsor megvalósítását a Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat segítette.

Roma Hagyományőrző Karácsony 2022

Az Orczy utcai Közösségi Házba idén is eljött a Mikulás. 2022. 12. 10. 14-17 óráig rendeztük meg a Roma Hagyományőrző Karácsonyt, ahol 265 fő vett részt, a csecsemőtől az idősebb korosztályig.

A rendezvényen hagyományőrző roma dalok hangzottak el gitáros kísérettel, valamint karácsonyi dalok, amelyeket együtt énekelt a közönség az előadóval. A rendezvényre a Mikulás is megérkezett, aki átadta a gyerekeknek a várva-várt csomagot. A gyerekek énekeltek és verset mondtak a Mikulásnak, aki felhívta a figyelmüket, hogy jövőre is legyenek jó gyerekek - fogadjanak szót a szüleiknek és az óvónéninek, illetve a tanító néninek!

A Roma Hagyományőrző Karácsonyi rendezvény alkalmával a projekt finanszírozásából: 250 db Mikulás csomag került átadásra a gyerekek számára, valamint 62 db karácsonyi tartós élelmiszer csomag került átadásra a mentorált családok számára (családonként 1-1 csomag).

A hagyományőrző karácsonyi műsort a Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezte.

Minden résztvevő nagyon jól érezte magát és élvezte a hagyományőrző programot, de a gyerekek voltak legjobban lenyűgözve a Mikulással való találkozástól.

Roma Hagyományőrző Gasztronómiai Kapcsolódás A Jánoshalmi Napok Rendezvénysorozathoz

2022. 06. 25-én 15-20 óráig a Molnár János utcában került megszervezésre a Roma Hagyományőrző Gasztronómiai Kapcsolódás A Jánoshalmi Napok Rendezvénysorozathoz, melynek során hagyományőrző roma ételek kerültek megfőzésre, bemutatásra és elfogyasztásra. Az átlagostól eltérő, különleges fűszerezésű ételek nagyon ízlettek a programon résztvevőknek. A kóstolók egy része számára ezek a hagyományos ízek voltak, míg mások pedig különleges, nagyon finom, új ízvilággal ismerkedhettek meg.

A programelem alkalmas volt arra, hogy a romák egy újabb, pozitív oldalukat mutassák be a velük szomszédságban élő, nem roma származásúak számára.

A programelem megvalósítását a Jánoshalma Városi Önkormányzaton kívül a Jánoshalma Roma Nemzetiségi Önkormányzat is támogatta, általuk kerültek megfőzésre a hagyományőrző ételek fatüzeléses bográcsokban.

A rendezvényen közel 200 fő vett részt. Minden résztvevő nagyon jól érezte magát és élvezte a hagyományőrző gasztronómiai programot.

Gyereknap

2022. 06. 24. 11-15 óráig az Orczy utcai Közösségi Házban Gyermeknapot rendeztünk.

A Gyereknapon Ugrálóvárat használhattak a gyerekek, valamint számos más programon és versenyen vehettek részt: Megszervezésre került a Roma táncverseny, pingpong- és csocsó verseny, a zsákban futás és a kötélhúzó verseny. A győztesek és a résztvevők is jutalomban részesültek. E mellett, bohóc fellépése is emelte a rendezvény színvonalát.

A gyerekek szendvicseket és üdítőket kaptak a rendezvény ideje alatt.

A rendezvényen közel 100 fő gyermek és kisgyermekes szülő vett részt. Minden résztvevő nagyon jól érezte magát és élvezte a programot, a tervezettnél 1 órával meg is hosszabbítottuk a programot.

A rendezvényhez a Bács-Kiskun Megyei Cigány Önkormányzat is hozzájárult chips és csokoládé adománnyal.

Image

+36 77 501 001

polghiv@janoshalma.hu

Lépjen velünk kapcsolatba

Image
H-6440, Jánoshalma, Béke tér 1., Magyarország
Image
A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje
hétfő: 8:00 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd: nincs
szerda: 8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
csütörtök: nincs
péntek: 8:00 - 12:00
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Szechenyi 2020 TOP_PLUSZ pályázatok