Egyéni, családi, közösségi lehetőségeink folyton változnak, így időnként szükségessé válik céljainknak a megváltozott körülményekhez való igazítása. Városunkra is igaz ez. Most zárult az előző fejlesztési ciklus, a 2020-ig előttünk álló időszakot tervezni kell. A folyamat része, hogy Jánoshalma Város Önkormányzata, még idén felülvizsgálja a település Integrált Településfejlesztési Stratégiáját a DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 azonosító számú, „Dél-Alföldi Operatív Program – Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” elnevezésű pályázat keretében.

Szükséges újragondolni a megoldatlan problémákat, és az arra adható válaszokat is, valamint új kitörési pontokat kell keresni, amelyek lehetőségeket jelentenek a Jánoshalmán élők, dolgozók és vállalkozók életének, és működési feltételeinek javítására. Az Önkormányzat Képviselőtestülete januári ülésén döntött, hogy külső szakcégek bevonásával felülvizsgáltatja a település jövőképét meghatározó városfejlesztési dokumentumokat.

A város Képviselőtestülete az új célok, a megoldandó feladatok meghatározásában együtt kíván működni a munkahelyi, a civil közösségekkel, az intézményekkel, a vállalkozásokkal, Önökkel! Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy a jánoshalmai polgárok, magukénak érezzék a közösen meghatározott jövőképet, és így majd a megvalósításában is együtt tudjanak működni.

A Képviselő-testület célja, hogy a stratégiában meghatározott jövőkép ne csak a fizikai élettér, és az életkörülményeink fejlesztését jelentse, hanem a város közösségének fejlődésével is járjon. Fent kell tartanunk a hagyományainkat és kulturális értékeinket, hogy sok-sok év múlva is büszkék legyünk városunkra, és ahol kellemesen lehet élni, amelyet szívesen hagynánk gyermekeinkre, unokáinkra is. Ehhez viszont hosszú távra, előre kell tekintenünk, és közösen, felelősen kell terveznünk.

Az Önkormányzat számít az Önök aktív támogatására, véleményére Ezt a tudást hatalmas értéknek tekinti, és figyelembe kívánja venni a város jövőjének megformálásához.

A tervezés fél évig tart, a folyamat további részeiről az Önkormányzat a helyben szokásos módon értesíti a lakosságot.

Legyen tehát olyan Jánoshalma, mint amilyennek mi közösen szeretnénk!

Czeller Zoltán polgármester