Ma 2020. szeptember 21., hétfő - Máté és Mirella napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

18.3 °C

Hőérzet: 18.3 °C
Szél: 13.14 km/h
Páratartalom: 55%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Önkormányzat

Új adóbevallási nyomtatvány

Elérhető, ha ide kattint, a  bevallási nyomtatvány a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2014. évre. 

Óvodai beiratkozás

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy a
Gyermeklánc Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsődébetörténő beiratkozás

2015. április 27 - május 5-ig
hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:00 óráig
lesz, a Radnóti utcai óvoda

(6440 Jánoshalma, Radnóti u. 12.) irodájában.

 

Beiratkozáshoz a következő okmányok szükségesek:

  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • gyermekorvosi igazolás
  • a gyermek TAJkártyája
  • a gyermek oltási kiskönyve

Javasoljuk, hogy az óvodai felvételi igényüket abban az esetben is jelezzék, ha a kisgyermek 2015. október 1. és 2016. május 31. közötti időszakban tölti be a 3. életévét.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülővel.

Az óvodai beíratással, felvétellel kapcsolatos döntés ügyében a szülőa közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

A fenntartó, azaz Jánoshalma Város Önkormányzat Jegyzője (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.) jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellelkapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

 

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő- testülete 2014. december 11-én tartotta munkaterv szerinti utolsó ülését 2014-ben.A Szálláshely és Irodaház társalgójában közel húsz napirendi pont megtárgyalását követően a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola diákjai ünnep műsorral kedveskedtek a képviselőknek és az ülésen ott lévő intézményvezetőkenk. A kedves kis mikulásos történet bemutatására Garami Mária tanárnő készítette fel a diákokat.

 

Közmeghallgatás 2014. szeptember 25-én

Jánoshalma Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 25. (csütörtök) napján 17 órakor
KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyre tisztelettel hívja és várja a város lakosságát.
Helye: Imre Zoltán Művelődési Központ

Napirenden lévő témakörök:

  1. Beszámoló Jánoshalma Város Önkormányzat 2014. évben végzett munkájáról
    Előadó: Czeller Zoltán polgármester
  2. Közérdekű kérdések, hozzászólások

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

 

Védőnői pályázat

Jánoshalma Város Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jánoshalma Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálat

körzeti, területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előre láthatólag 2014.12.31– ig tartó

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: körzeti, területi védőnői

feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, védőnői szak, önéletrajz, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

egészségügyi kiskönyv

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okmányok másolatát, három hónapnál nem

régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati

anyagát Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, a Városgazdálkodási és

Városfejlesztési Bizottság tagjai megismerjék, igazolás működési nyilvántartásba vételről

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal

betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6440

Jánoshalma, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító

számot: 193/2014 , valamint a munkakör megnevezését: körzeti, területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő első Képviselő- testületi

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 30.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Helyben szokásos módon, KSZK honlapján - 2014. február 10.

Hunyadi Népe újságban – 2014. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat kizárólag postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Önkormányzat címére

történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)- 1 példányban,- zárt borítékban, -"védőnői

pályázat" jeligével ellátva kell benyújtani.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoshalma.hu honlapon szerezhet.

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.