Ma 2020. december 3., csütörtök - Ferenc és Olívia napja van.


Czeller Zoltán

Köszöntő

Jánoshalma a Dél-Alföld egyik legszebb vidékén helyezkedik el a Bácska ...

Webkamera

Időkép webkamera Jánoshalma, Béke tér

Kép

-0.6 °C

Hőérzet: 0.2 °C
Szél: 1.62 km/h
Páratartalom: 80%

JIT

TPL_BLEND_JHALMA_BROWSER_UPDATE

Önkormányzat

Védőnői pályázat

Jánoshalma Város Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jánoshalma Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálat

körzeti, területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előre láthatólag 2014.12.31– ig tartó

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: körzeti, területi védőnői

feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, védőnői szak, önéletrajz, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

egészségügyi kiskönyv

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okmányok másolatát, három hónapnál nem

régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati

anyagát Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, a Városgazdálkodási és

Városfejlesztési Bizottság tagjai megismerjék, igazolás működési nyilvántartásba vételről

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal

betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6440

Jánoshalma, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító

számot: 193/2014 , valamint a munkakör megnevezését: körzeti, területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő első Képviselő- testületi

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 30.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Helyben szokásos módon, KSZK honlapján - 2014. február 10.

Hunyadi Népe újságban – 2014. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat kizárólag postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Önkormányzat címére

történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)- 1 példányban,- zárt borítékban, -"védőnői

pályázat" jeligével ellátva kell benyújtani.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoshalma.hu honlapon szerezhet.

Igazgatási szünet

TÁJÉKOZTATÁS IGAZGATÁSI SZÜNETRŐL

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Képviselő-testület 16/2013 (XI. 15.) számú rendelete alapján
2013. december 23-án és 2013. december 30 - 31-én
a Polgármesteri Hivatal, igazgatási szünet miatt zárva tart.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy sürgős ügyeiket az igazgatási szünetet megelőző ügyfélfogadási napokon szíveskedjenek intézni.

Az igazgatási szünet alatt rendkívüli esetben a következő telefonszám hívható: 06-30/995-35-85

Jánoshalma, 2013. november 15.

Dr. Benda Dénes sk.
címzetes főjegyző

 

Bizottságok ülései 2013. november 14-én

Jánoshalma Város Képviselő-testületének Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 14. napján (csütörtök) 13:30 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

 1. Előterjesztés a volt könyvtár épületének bérbeadásáról (szóbeli előterjesztés)
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 2. Előterjesztés a volt Gimnázium és a VM ASZK közötti ingatlancseréről
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 3. Előterjesztés Nagy István ipari területen lévő ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 4. Előterjesztés a Sportpálya üzemeltetéséről
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető

Jánoshalma, 2013. november 8.

Kovács József
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság Elnöke
Madarász Attila
Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság Elnöke
 

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága ülése

Jánoshalma Város Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága 2013. november 5. napján (kedd) 16 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Javasolt napirendi pontok:

 1. Tájékoztató fejlesztésekről
  Előadó: Halász-Csiba Renáta
 2. Tájékoztató az Önkormányzat eladósodottságának alakulásáról, a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból, kezességvállalásból adódó kötelezettségek teljesítésének feltételeiről
  Előadó: Tóth Erika osztályvezető
 3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
  Előadó: Tóth Erika osztályvezető
 4. Beszámoló a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
 5. Rendelet- tervezet a gyermekek védelméről
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 6. Rendelet- tervezet a helyi szociális ellátásokról
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 7. Rendelet- tervezet a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 8. Rendelet-tervezet a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 9. Rendelet-tervezet az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 12/2004.(IV.22.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 10. Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 9/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 11. Rendelet-tervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
  Előadó: Tóth Erika osztályvezető
 12. Előterjesztés a Sportpálya üzemeltetéséről
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 13. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 14. Előterjesztés Csima Sándor hagyatékát képező ingatlanok vételre való felajánlásáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 15. Előterjesztés a Csokonai u. 4. sz. alatti ingatlan vételre való falajánlásáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 16. Előterjesztés Szécsényiné Balogh Ágnes Emília ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 17. Előterjesztés a Dózsa Gy. u. 93. szám alatt lévő volt Családok Átmeneti Otthona épületének bérbeadásáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 18. Előterjesztés a Bajai u. 2. sz. alatti vételre való felajánlásáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 19. lőterjesztés a Polgárőrség székhelyéről
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 20. Előterjesztés a védőnők területi pótlékáról
  Előadó: Tóth Erika osztályvezető

Jánoshalma, 2013. október 30.

Kovács József sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke

 

Oktatási, Művelődési, Sport Bizottság ülése

Jánoshalma Város Önkormányzat Oktatási, Művelődési, Sport Bizottsága 2013. október 29. napján (kedd) 16 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.

Javasolt napirendi pontok:

 1. Rendelet- tervezet a gyermekek védelméről
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 2. Előterjesztés kulturális közfoglalkoztatási programról
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 3. Előterjesztés a Sportpálya használatáról (Szóbeli előterjesztés)
  Előadó: Czeller Zoltán polgármester, Juhász Zsolt ügyvezető igazgató

Jánoshalma, 2013. október 24.

Szakál Lajos sk.
bizottsági elnök

 
Hasznos volt a tartalom? Ossza meg másokkal is!

Közérdekű Információk

Ügyfélfogadás

A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje

nap
délelőtt
délután
hétfő:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
kedd:
-
-
szerda:
8:30 - 12:00
13:00 - 16:00
csütörtök:
-
-
péntek:
8:30 - 12:00
-

Jegyző

Dr. Rennerné Dr. Radvánszki Anikó

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/102
E-mail: ,OllO,lOmplS50JKpl0?Zpz8pmZ1
Ügyfélfogadás: szerda 8:30 - 12:00

Polgármester

Czeller Zoltán

Czeller Zoltán

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001 / 103
E-mail: UQOzzO,mQ0z-plJKpl0?Zpz8pmZ1A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Alpolgármester

Kovács József

Kovács József

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
A titkárságon történő előzetes bejelentkezés alapján, bármelyik napon fogadja az ügyfeleket.

Szociális tanácsnok

Kiss György

Kiss György

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001
Ügyfélfogadási napokon (hétfő, szerda, péntek):
9:00 és 11:00 óra között fogadja az ügyfeleket.

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe

Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe Jánoshalma Város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom Községek és Mélykút Város.

Körzeti Építéshatóság

A Körzeti Építéshatóság illetékességi területe Jánoshalma, Borota, Kéleshalom településekre terjed ki.

Az ügyfélfogadási idő megegyezik a Hivatal ügyfélfogadási idejével.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77-501-001/123 mellék
Fax: 06-77-401-788
E-mail: O3S-O?S_Zp-0?pHJKpl0?Zpz8pmZ1

Járási Hivatal Vezető

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Telefon: 06-77/795-270  Fax: 06-77/999-621
E-mail: Kpl0?Zpz8pJqpU?Kp,p?mH0!mZ1

Orvosi ügyelet

CSAK SÜRGŐS ÉS ÉLETVESZÉLYES ESETBEN VEHETŐ IGÉNYBE!

Ellátási területe: Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel és külterülete.
Ideje: munkanapokon: délután 17:00 órától másnap reggel 7:00 óráig tart. Hétvégén és ünnepnapokon, pénteken illetve az ünnepet megelőző nap 17:00 órától hétfőn illetve az ünnepet követő nap reggel 7:00 óráig tart.

Elérhetőségek:
Cím: 6440 Jánoshalma, Arany János utca 13.

Telefon: 06-77-401-088

Tűzoltóság

Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság

Cím: 6446 Jánoshalma, Kölcsey utca 1/a
Telefon: 105
Helyi telefon: 06-77-401-070
Parancsnok: Zsiák Zsolt

Rendőrség

Elérhetőségek:
24-órás telefon: 06-20/539-64-99
Telefon/Fax: 06-77/401-009
E-mail: 1HROzO-m5S?51lZpzp?,5JqpU?m30zSUOmZ1
Vezető: Kutyifa István r. alezredes
Felettes szerv: Kiskunhalasi Rendőrkapitányság
Cím: 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 108.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 08:00-12:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: 08:00-12:00; 13:00-15:30
Csütörtök: 08:00-12:00

Mentők

Cím: 6440 Jánoshalma, Vágóhíd utca 1/c.
Telefon: 104
Helyi telefon:
Kádár Endre állomásvezető

Képek

Kép 1
Kép 2
Kép 3
Kép 4
Kép 5
Kép 6
Kép 7
Kép 8
Kép 9
Kép 10
Kép 11
Kép 12
Kép 13
Kép 14
Kép 15
Kép 16
Kép 17
Kép 18
Kép 19
Kép 20
Kép 21
Kép 22
Kép 23
Kép 24
Kép 25
Kép 26
Kép 27
Kép 28
Kép 29
Kép 30

Információ

A megjelenített információk tulajdonosa:

Jánoshalma Város Önkormányzata
Cím: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.
Központi telefonszám: 06-77/501-001
E-mail: 30zHZS!JKpl0?Zpz8pmZ1

Az oldalt szerkeszti: Zsikor Bt., (Jánoshalma).
A tárhelyet biztosítja: 3R-TEC Kft., (Jánoshalma).

Az oldallal kapcsolatos észrevételeket, vagy bármi más közlendőt a következő e-mail címen lehet bejelenteni: Z1lRpnSlO3OJH8pSzmU08.

 
 
 
 
 
 
Weboldal látogatóazonosítókat (süti, cookie) használ. A weboldal használatával Ön engedélyezi és elfogadja, hogy a weboldal csak a működéséhez szükséges látogatóazonosítókat helyezzen el a készülékére, valamint nyugtázza, hogy elolvasta és egyetért az adatkezelési tájékoztatóban leírtakkal.