Jánoshalma Város Képviselő-testülete kezdeményezi a Településrendezési Terv módosítását, ezért az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 9 § (2) a) pontja szerint lakossági fórumot tart.

A módosítás tárgya: Jánoshalma Kiserdő tanya 78. sz. alatti ingatlan és környezete valamint a jánoshalmi 5255/3. és 5255/4. hrsz-ú ingatlanok ipari övezetbe sorolása.

A lakossági fórum helye: Jánoshalma, Polgármesteri Hivatal díszterme

Ideje: 2012. június 26. 13:30

Program:

  • Az érdeklődők a helyszínen megtekinthetik a módosított szabályozási tervet
  • Hernyák Imre okleveles építészmérnök, vezető tervező tájékoztatója
  • Lakossági észrevételek megtétele, konzultáció

Jánoshalma, 2012. május 23.

VÁRJUK SZÍVES ÉRDEKLŐDÉSÜKET!

Tisztelettel:

Czeller Zoltán
polgármester