BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALÁNAK TÁJÉKOZTATÓJA

 

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a földhasznosítási kötelezettség teljesítésének helyszíni elellenőrzését a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatala valamint körzeti földhivatalai 2012. május hónap végén kezdik meg.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény minden földhasználó számára előírja. A törvény úgy rendelkezik, hogy a föld használója - választás szerint - köteles a termőföldet a művelési ágának megfelelő terméssel hasznosítani, vagy termelés folytatása nélkül a talajvédelmi előírások betartatása mellett, a gyomnövények megtelepedését és terjedését megakadályozni.

Szőlőt és gyümölcsöt a művelési ágának megfelelő terméssel kell hasznosítani.

A törvényi előírások betartása a megfelelő földhasznosítás és a föld termőképes állapotban tartásának előfeltételét jelenti, ugyanakkor környezetvédelmi és egészségügyi előnyökkel is jár. Évek óta visszatérő probléma - főképp a gyengébb talajadottságú homokhátsági területeken - hogy a művelési kötelezettség elmulasztásának okán felszaporodtak a gyomfertőzött, parlagfüves területek, amelyek a lakosság széles körében allergiás megbetegedéseket okoznak. A gyomfertőzés felszámolása egészségügyi okból is elengedhetetlen.

A határszemle ellenőrzések kibővülnek általános helyszíneléssel is, mely az ingatlan-nyilvántartásban illetve a földhasználati nyilvántartásban szereplő adatok és a természetbeni állapot egyezőségének megteremtését szolgálja. A határszemlén feltárásra kerülnek továbbá, az ingatlanügyi hatósági engedély nélküli termőföldön megvalósult beruházások.

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatal arra kéri a termőföld tulajdonosokat (használókat, vagyonkezelőket, bérlőket), hogy a törvényben előírt szankciók elkerülése érdekében azon földjeiken, ahol az időszerű talaj és növényápolási munkákkal elmaradtak, a határszemle időpontjáig, azt pótolni szíveskedjenek.

Kecskemét, 2012. május 18.

Dr. Horváth Ádám
hivatalvezető sk.