Jánoshalma Város Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága 2013. november 5. napján (kedd) 16 órakor tartja soron következő ülését a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.

Javasolt napirendi pontok:

 1. Tájékoztató fejlesztésekről
  Előadó: Halász-Csiba Renáta
 2. Tájékoztató az Önkormányzat eladósodottságának alakulásáról, a hitelfelvételből, kötvénykibocsátásból, kezességvállalásból adódó kötelezettségek teljesítésének feltételeiről
  Előadó: Tóth Erika osztályvezető
 3. Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásáról
  Előadó: Tóth Erika osztályvezető
 4. Beszámoló a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal 2012-2013. évi munkájáról
  Előadó: Dr. Benda Dénes címzetes főjegyző
 5. Rendelet- tervezet a gyermekek védelméről
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 6. Rendelet- tervezet a helyi szociális ellátásokról
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 7. Rendelet- tervezet a Jánoshalmi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendeléséről
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 8. Rendelet-tervezet a közterületnév és településrész-név megállapításának, valamint a házak számozásának, emléktáblák elhelyezésének részletes szabályairól
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 9. Rendelet-tervezet az önkormányzati lakások lakbéréről szóló 12/2004.(IV.22.) sz. rendelet módosításáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 10. Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település köztisztaságáról szóló 9/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 11. Rendelet-tervezet a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
  Előadó: Tóth Erika osztályvezető
 12. Előterjesztés a Sportpálya üzemeltetéséről
  Előadó: Juhász Anikó osztályvezető
 13. Előterjesztés a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 14. Előterjesztés Csima Sándor hagyatékát képező ingatlanok vételre való felajánlásáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 15. Előterjesztés a Csokonai u. 4. sz. alatti ingatlan vételre való falajánlásáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 16. Előterjesztés Szécsényiné Balogh Ágnes Emília ingatlanvásárlási kérelméről
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 17. Előterjesztés a Dózsa Gy. u. 93. szám alatt lévő volt Családok Átmeneti Otthona épületének bérbeadásáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 18. Előterjesztés a Bajai u. 2. sz. alatti vételre való felajánlásáról
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 19. lőterjesztés a Polgárőrség székhelyéről
  Előadó: Kasziba Sándor osztályvezető
 20. Előterjesztés a védőnők területi pótlékáról
  Előadó: Tóth Erika osztályvezető

Jánoshalma, 2013. október 30.

Kovács József sk.
Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság elnöke