Jánoshalma Város Önkormányzat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jánoshalma Városi Önkormányzat Védőnői Szolgálat

körzeti, területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, előre láthatólag 2014.12.31– ig tartó

közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Bács-Kiskun megye, 6440 Jánoshalma, Petőfi Sándor utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: körzeti, területi védőnői

feladatok ellátása

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak

jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

Főiskola, védőnői szak, önéletrajz, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

egészségügyi kiskönyv

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajzot, a végzettséget igazoló okmányok másolatát, három hónapnál nem

régebbi erkölcsi bizonyítványt, nyilatkozatot, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati

anyagát Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, a Városgazdálkodási és

Városfejlesztési Bizottság tagjai megismerjék, igazolás működési nyilvántartásba vételről

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal

betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. március 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Önkormányzat címére történő megküldésével (6440

Jánoshalma, Béke tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító

számot: 193/2014 , valamint a munkakör megnevezését: körzeti, területi védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati határidő lejártát követő első Képviselő- testületi

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 30.

 A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Helyben szokásos módon, KSZK honlapján - 2014. február 10.

Hunyadi Népe újságban – 2014. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat kizárólag postai úton, a pályázatnak a Jánoshalma Város Önkormányzat címére

történő megküldésével (6440 Jánoshalma, Béke tér 1.)- 1 példányban,- zárt borítékban, -"védőnői

pályázat" jeligével ellátva kell benyújtani.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.janoshalma.hu honlapon szerezhet.