JH-3022-1/2020. sz. intézkedés

Ügyiratszám: JH-3022-1/2020.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármesterének
INTÉZKEDÉSE

A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel, Jánoshalma Városi Önkormányzat fenntartásában működő Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központban a JH-3022/2020. számú határozatommal rendkívüli szünetet rendeltem el 2020. március 16. napjától határozatlan ideig.
A határozatommal összhangban a gyermekek étkeztetésére vonatkozóan az Önkormányzat tulajdonában lévő Közétkeztetési Kft. (a továbbiakban: Konyha) működésével kapcsolatosan az alábbiakról intézkedem:
- 2020. március 16-tól, a Konyha csak azok számára főz, akik ezt igénylik. Március 14-i közleményemben felkértem azoknak az iskolásoknak a szüleit, akik március 16-tól kérik a gyermekétkezés lehetőségét, hogy az eddig szokásos módon, a Hunyadi iskolában, Csíszár Zoltánnénál intézzék ezt. Az ebédet a Konyha épületében a diákok továbbra is elfogyaszthatják, azzal a feltétellel, hogy az étteremben a rendelkezéseknek megfelelő létszámú gyermeknél több nem tartózkodhat.
- Felkérem az Intézményvezetőket, hogy az óvodában, iskolában segítsék a Konyha vezetőjének, és munkatársainak munkáját azzal, hogy tájékoztassák a szülőket az étkezés további igénylésének szükségességéről, és módjáról, aminek intézményen belüli gyakorlati lépéseit Önök határozhatják meg.
Szükséges, hogy indokolt esetben (ha a szülők a felügyeletet igazoltan nem tudják megoldani) ügyeletet biztosítsunk.
A szükséges ügyelet megszervezése a fenntartó tájékoztatása mellett az intézményvezető feladata.

Jánoshalma, 2020. március 14.

Czeller Zoltán s.k.
polgármester