LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. március 26. napján (csütörtök) tartja ülését.

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) számú Kormányrendelettel.
A márciusi Képviselő-testületi ülés előterjesztéseit a Hivatali Munkatársak elkészítették, a Képviselők az ülés dokumentumait elektronikus formában 2020. március 20-án megkapták, azok tartalmát megismerhették.

A fentieket figyelembe véve úgy rendelkezem, hogy a járvány terjedésének megfékezése érdekében,
Jánoshalma Város Képviselő-testülete
2020. március 26-i ülésének összehívására nem a hagyományos módon kerül sor.
Rendelkezem továbbá arról, hogy a döntések meghozatala demokratikus jellegének biztosítása érdekében minden Képviselőnek SZAVAZÓLAP kitöltésével legyen lehetősége a véleményét kinyilvánítani.

Ez a lehetőség egyszerű állásfoglalásra, nevezetesen az egyetértés, az egyet nem értés, és a tartózkodás kinyilvánítására alkalmas. Ebben a rendkívüli helyzetben a város irányítására vonatkozó döntések meghozatalánál a képviselők állásfoglalását figyelembe veszem.
A Képviselők a kitöltött szavazólapokat 2020. március 26-án, 16 óráig az e-mail címemre szíveskedjenek elküldeni.

Jó egészséget kívánok mindannyiuknak!

Czeller Zoltán
Jánoshalma Város polgármestere

Jánoshalma, 2020. március 24.