Jánoshalma Városi Önkormányzat Polgármesterének HATÁROZATA

Magyarország Kormánya az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) számú Kormányrendelettel.
Jánoshalma Városi Önkormányzat az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint hivatkozva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdésére, valamint az óvodák és bölcsődék újra nyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet 1. § alapján a következő döntést hozom:
Jánoshalma Városi Önkormányzat fenntartásában működő Gyermeklánc Óvoda- és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központban elrendelt rendkívüli szünet visszavonásáról rendelkezem 2020. május 24. napjával.
2020. május 25-től a Gyermeklánc Óvoda- és Bölcsőde, Család és Gyermekjóléti Központban az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás a veszélyhelyzet előtti szokásos rendben működik.
A határozat értelmében szükséges minden érintett teljeskörű tájékoztatása, melyről a Polgármesteri Hivatal az Intézményvezetővel közösen intézkedik.
Jánoshalma, 2020. május 22.

Czeller Zoltán s.k.
polgármester