Volán

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Bács-Volán Zrt. igényfelmérést végez a következő kérdések tekintetében:

  • megfelel-e a lakosságnak a cég által indított menetrendszerinti járatok gyakorisága, van-e igény új járat indítására?
  • vannak-e konkrét menetrendi igények? (pl. jelenleg is közlekedő járat induljon később vagy korábban, útvonala módosuljon)
  • van-e igény új megállóhely létesítésére vagy meglévő megállóhely áthelyezésére?
  • megfelelő-e az átszállási lehetőség másik autóbusz járatra?
  • megfelelő-e az átszállási lehetőség vonattal történő tovább utazásra?í

Fenti kérdésekben írásbeli észrevételeket tehetnek a Polgármesteri Hivatalban leadott vagy a uh.amlahsonaj@vihglop.com. címre megküldött javaslattal. Minden észrevétel esetében konkrétan meg kell jelölni melyik vonalon, milyen járattal kapcsolatban, mikortól kérik a módosítást.
Meg kell jelölni továbbá a kérés indokát valamint azt a változás várhatóan mennyi utast érintene kedvezően.
Határidő: 2012. április 6.

Tisztelettel:

Bodroginé dr. Mikó Zsuzsanna
aljegyző