Vizitársulás

Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vizgazdálkodási Társulat
2012. évi rendes küldöttgyűlésére, melyet
2012. május 4.-én 8:30-kor
az Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Türr István Konferenciatermében
6500 Baja, Szeremlei utca 80. (Deák Ferenc zsilip) tartunk.

Amennyibben az összehívott küldöttgyűlés nem határoatképes
2012. május 4.-én 9:00-ra
változatlan helyen második küldöttgyülést hívunk össze.

Napirend:

  1. Beszámoló a Társulat Intézőbizottságának működséről Ea.: Vértesy László IB-elnök
  2. Tájékoztató a Társulat 2011. évi teljesítéséről Ea.: Schoblocher István igazgató
  3. A Felügyelőbizottság jelentése a 2011. évi ellenőrzési munkáról és az éves beszámoló felülvizsgálatáról Ea.: Dr Francsovics István EB-elnök
  4. Tájékoztató a Társulat helyzetéről és 2012. évi terveiről Ea.: Schoblocher István elnök
  5. Alapszabály módosításának megtárgyalása (egységes szerkezet megalkotása) Ea.: Vértesy László IB-elnök
  6. Társulati művek pontosítása Ea.: Vértesy László IB-elnök
  7. A Társulat Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak, és az Intézőbizottság tagjainak választása Ea.: Varga Imre Jelölöbizottság elnöke
  8. Egyebek

A napirend fontosságára tekintettel a küldöttek megjelenésére feltétlenül számítunk.
A kapcsolódó írásos anyagok megtalálhatók a www.vizitarsulatbaja.hu honlapon.

Baja, 2012. április 16.

A Társulat Intézőbizottsága