A Képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre - Polgármesteri Hivatal elnevezéssel – az önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási eljárási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására. A Polgármesteri Hivatal önálló jogi személy, saját költségvetési előirányzatai körében önállóan gazdálkodó költségvetési szerv.

A polgármester az önkormányzati, valamint a közigazgatási eljárási feladatait, hatásköreit a Polgármesteri Hivatal közreműködésével látja el. A Polgármesteri Hivatal működési, illetékességi területe: Jánoshalma város közigazgatási területe, továbbá törvényben meghatározott feladatok vonatkozásában: Borota, Kéleshalom községek és Mélykút nagyközség.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatalt személyesen csak ügyfélfogadási időben keressék fel!