Munkatársai:

Név
Beosztás
Telefon
E-mail
Tóth Erika
Osztályvezető
06-77/501-001/119
uh.amlahsonaj@akire.htot.com

Csima Jánosné
Tárgyi eszközök nyilvántartása,
szociális ellátásokkal kapcsolatos
központi támogatások igénylése,
könyvelési adatok számítógépes rögzítése
06-77/850-050
uh.amlahsonaj@yguznep.com

Fábián Ferencné
Adóügyek – Adók módjára
behajtandó köztartozások kezelése,
adóigazolás kiadása
06-77/501-001/129
uh.amlahsonaj@iscramennaibaf.com
Ferenczi Jánosné
Házipénztár kezelése,
bér- és munkaügyek
06-77/501-001/122
uh.amlahsonaj@yguaknum.com
Gál Teréz
Könyvvezetési és beszámoló készítési feladatokkal megbízott ügyintézők munkájának adminisztratív segítése (adatgyűjtés, adategyeztetés; adatrögzítés a főkönyvi könyvelésben és a kötelezettségvállalások nyilvántartásában)
06-77/850-050
uh.amlahsonaj@yguaknum.com

Győri Béla
Adóügyek – Gépjárműadó,
Földbérlet forrásadója
Magánfőzött párlat jövedéki adója
06-77/501-001/129
uh.amlahsonaj@gasotah_oda.com

Horváth Lászlóné
Költségvetési tervezés,
pénzügyi tárgyú beszámolók,
tájékoztatók, előterjesztések készítése
06-77/850-050
uh.amlahsonaj@yguznep.com
Kovács Eszter
Adóügyek - Iparűzési adó, Telekadó
Adó- és értékbizonyítvány kiállítása
06-77/501-001/129
uh.amlahsonaj@gasotah_oda.com


Molnár Zsuszanna
Főkönyvi könyvelés,
analitikus nyilvántartások vezetése
(részesedések, folyósított
kölcsönök, földbérleti díjak),
éves beszámoló,
pénztárellenőrzés
06-77/850-050
uh.amlahsonaj@yguznep.com
Katymári Roland
Adóügyek - MagánszemélyekAdóügyek -
Magánszemélyek kommunális adója, 
Talajterhelési díj
06-77/501-001/129
uh.amlahsonaj@gasotah_oda.com
Szilágyi Andrea
Beérkező számlák nyilvántartása,
kimenő számlák elkészítése,
nyilvántartása, OTP ügyfélterminál kezelése,
analitikus nyilvántartások
vezetése (intézményfinanszírozás,
lakbérek, gondozási díj, köztemetés,
civil- és sportszervezetek támogatása)
06-77/501-001/122
uh.amlahsonaj@aerdnaiygalizs.com
Szűcs Lászlóné
Főkönyvi könyvelés, éves
beszámoló készítése, évközi számviteli
adatszolgáltatások összeállítása,
bevallások elkészítése
(pl. Áfa,
rehabilitációs hozzájárulás,
cégautó adó)
06-77/850-050
uh.amlahsonaj@yguznep.com

 

Feladatköre

 • Pénzügyi kihatású előterjesztések készítése (pl. költségvetés és annak évközi módosítása, pénzügyi vonatkozású egyedi kérelmek döntésre való előkészítése).
 • Időszaki tájékoztatók, ill. beszámolók készítése a gazdálkodásról, a pénzügyi helyzetről.
 • Az éves költségvetés végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi ügyintézés (bevételek beszedése, kiadások finanszírozása), a gazdasági események könyvelése, az előírt analitikus nyilvántartások vezetése.
 • Számlázás, kapcsolattartás vevőkkel, szállítókkal.
 • Banki átutalások teljesítése, különféle támogatások, szociális ellátások folyósítása.
 • Házipénztári pénzforgalom kezelése.
 • Állami támogatások igénylése, évközi változások lejelentése, éves elszámolások elkészítése.
 • Pénzügyi – finanszírozási kérdésekben kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, gazdasági társaságokkal.
 • Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei, valamint a Jánoshalmi Kistérségi Társulás és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat számviteli – gazdálkodási feladatainak ellátása.
 • Munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok (munkajogi szempontból az önkormányzathoz illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó köztisztviselők, közalkalmazottak, MT hatálya alá tartozó munkavállalók vonatkozásában egyaránt).
 • Együttműködés az önkormányzati fejlesztési programok pénzügyi feladatainak végrehajtásában a projektmenedzsment szervezetekkel..
 • A hatályos jogszabályokból, helyi rendeletekből fakadó helyi adóhatósági feladatok ellátása (adók kivetése, nyilvántartása, beszedése).
 • Adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézése, adóigazolások kiadása.
 • Adó- és értékbizonyítványok kiadása