Munkatársai:

Név
Beosztás
Telefon
E-mail
Tóth Erika
Osztályvezető
06-77/501-001/119
uh.amlahsonaj@akire.htot.com

Lencse Kata
Adóügyi ügyintéző I.,
(gépjárműadó, helyi iparűzési adó, földbérlet forrásadója, magánfőzött párlat jövedékiadója)
06-77/501-001/129
uh.amlahsonaj@atakescnel.com

Fábián Ferencné
Adóügyi ügyintéző II,
(adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás kiállítása és kiadása
06-77/501-001/129
uh.amlahsonaj@iscramennaibaf.com

Katymári Roland
Adóügyi ügyintéző III (Magánszemélye kommunális adója, telekadóTalajterhelési díj
06-77/501-001/108
uh.amlahsonaj@dnaloriramytak.com

Horváth Lászlóné
Költségvetési ügyintéző
(költségvetési tervezés,pénzügyi tárgyú beszámolók,tájékoztatók, előterjesztések készítése
06-77/501-001/126
uh.amlahsonaj@ave.énhtavroh.com

Szilágyi Andrea
Pénzügyi ügyintéző
(beérkező számlák kezelése, kimenő számlák elkészítése, banki ügyintézés, analitikus nyilvántartások
06-77/501-001/126
uh.amlahsonaj@aerdnaiygalizs.com

Magyar Gabriella
Számviteli ügyintéző I. (Jánoshalma Városi Önkormányzat, Jánoshalmi Kistérségi Társulás, Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában fő-könyvi könyvelés, éves beszámoló, évközi számviteli adatszolgáltatások elkészítése)
06-77/501-001/125
uh.amlahsonaj@alleirbagraygam.com

Rajcsicsné Mészáros Hajnalka
Számviteli ügyintéző II.
(Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár, Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ)
06-77/501-001/125
uh.amlahsonaj@ensciscjar.com

Taskovics Timea
Számviteli ügyintéző III.
(tárgyi eszközök nyilvántartása, helyi adó-, gépjárműadó számlák forgalmának rögzítése a főkönyvi könyvelésben))
06-77/501-001/125
uh.amlahsonaj@aemitscivoksat.com

Petrecz Lászlóné
Könyvelő
(Polgármesteri Hivatal, önkormányzati alszámlák, projektek)
06-77/501-001/125
uh.amlahsonaj@0102arebreg.com

Kissné Rábai Mária
Pénzügyi-, munkaügyi ügyintéző, pénztáros
06-77/501-001/122
uh.amlahsonaj@0enssik.com
 

 

Feladatköre

 • Pénzügyi kihatású előterjesztések készítése (pl. költségvetés és annak évközi módosítása, pénzügyi vonatkozású egyedi kérelmek döntésre való előkészítése).
 • Időszaki tájékoztatók, ill. beszámolók készítése a gazdálkodásról, a pénzügyi helyzetről.
 • Az éves költségvetés végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi ügyintézés (bevételek beszedése, kiadások finanszírozása), a gazdasági események könyvelése, az előírt analitikus nyilvántartások vezetése.
 • Számlázás, kapcsolattartás vevőkkel, szállítókkal.
 • Banki átutalások teljesítése, különféle támogatások, szociális ellátások folyósítása.
 • Házipénztári pénzforgalom kezelése.
 • Állami támogatások igénylése, évközi változások lejelentése, éves elszámolások elkészítése.
 • Pénzügyi – finanszírozási kérdésekben kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, gazdasági társaságokkal.
 • Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei, valamint a Jánoshalmi Kistérségi Társulás és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat számviteli – gazdálkodási feladatainak ellátása.
 • Munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok (munkajogi szempontból az önkormányzathoz illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó köztisztviselők, közalkalmazottak, MT hatálya alá tartozó munkavállalók vonatkozásában egyaránt).
 • Együttműködés az önkormányzati fejlesztési programok pénzügyi feladatainak végrehajtásában a projektmenedzsment szervezetekkel..
 • Helyi adók kivetése, nyilvántartása, beszedése
 • Adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézése, adóigazolások kiadása.