EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Együtt vagyunk, otthon vagyunk és itt maradunk”
Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
EFOP-1.5.3-16-2017-00082

Jánoshalma Városi Önkormányzat Konzorcium támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül meghirdetett, EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben kedvezményezett térségek” tárgyú felhívásra, amelyet az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága 2017.12.04. napján 470,09 millió Ft összegű, 100%-os mértékű, vissza nem térítendő támogatásban részesített.
A Konzorcium tagjai: Jánoshalma Városi Önkormányzat, Mélykút Város Önkormányzat, Hajós Város Önkormányzata, Borota Községi Önkormányzat, Kéleshalom Községi Önkormányzat, Kunfehértó Község Önkormányzata, Rém Község Önkormányzata.
A konzorciumvezető: Jánoshalma Városi Önkormányzat.
A projekt időtartama: 27 hónap, 2018. 07. 16 – 2021. 11. 13.
A projekt komplex módon nyújt lehetőséget, a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére.
A megvalósítandó program alapvető céljai:
I. A humán közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhítését szolgáló ösztönző programok megvalósítása
II. A hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben való részesedésének és munkaerő-piacon való megjelenésének elősegítése
III. A helyi kisközösségek társadalom-szervező szerepének megerősítése
IV. A vidék megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció támogatása
V. A kultúrák közötti párbeszéd erősítése
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.