1993.

 • Trillsam Márton nyugdíjas pedagógusnak - "Pedagógiai munkásságáért és a Jánoshalmi Helytörténeti Gyűjtemény megalapozásáért"
 • Újvári Gyula Magyar állampolgár, jelenleg Dél-Afrikai lakosnak - "Jánoshalma Város érdekében hozott anyagi áldozatáért"

1994.

 • Dr. Fenyvesi Máté - "Példamutató emberi magatartásáért, szorgalmáért, kiváló sporteredményeiért és Jánoshalma szeretetéért"

1995.

 • Dr. Lakó György - "A finnugor nyelvészeti kutatásokban elért nemzetközileg is kimagasló eredményeiért, több évtizedes egyetemi tanári munkásságáért és a hűségéért, amely egész életében városunkhoz fűzte"

1996.

 • Nagypál Sándor - "A Budapestre és környékére elszármazott jánoshalmiak összetartásáért, bennük a szülőváros iránti hűség-, és köztük élõ barátság ápolásáért"

1997.

 • Páter Faddy Othmár - "Mint Jánoshalma szülöttje munkásságáért és példamutató magatartásáért, mélységes hazaszere- tetéért, töretlen papi hivatástudatáért, szülõföld szeretetéért, mellyel öregbíti Jánoshalma hírnevét"

1998.

 • Lengyel Tibor
 • Jacsóné Kasziba Mária

1999.

Nem került kiadásra

2000.

 • Dr. Ádám Antal - "A település szülöttjének, aki tudományos munkájával hazánkban és külföldön is városunk hírnevét öregbítette, életét folyamatosan figyelemmel kíséri"
 • Prof. Dr. Dr. Hans Hinrich Sambraus - "Az általa ismert és ismeretlen jánoshalmi lakosok érdekében tett segítségéért, városunk jó hírének növeléséért, szakmai munkája elõtt is tisztelegve"
 • Dr. Karsai Ferenc nyugdíjaas pedagógusnak - "Több évtizedes oktató-nevelõ munkájáért, a Helytörténeti Múzeum egyik alapítójaként városunk helytörténetének, néprajzának kutatásáért"

2001.

Nem került kiadásra

2002.

Nem került kiadásra

2003.

 • Nemes Lajos jánoshalmi származású kanadai lakosnak - "A város fejlesztésében végzett kiemelkedően eredményes és maradandó munkájáért"
 • Dr. Dénes Enikő gyermekorvosnak - "A város fejlesztésében, valamint a városi egészségügyben végzett kiemelkedően eredményes és maradandó munkájáért"

2005.

Nem került kiadásra

2006.

Nem került kiadásra

2007.

 • Dr. Halász László fogorvosnak - "Jánoshalma Város lakosságának egészségéért és az egészségügy területén végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájáért"

2008.

 • Szabó Sándor nyugdíjas pedagógus jánoshalmi lakosnak - "Jánoshalma város ifjúságának nevelésében kifejtett áldozatos munkájáért."

2009.

 • Rónaszéki Gábor - "Az egyházközösségben végzett lelkiismeretes munkálkodásáért, a város nemzetközi hírnevének erõsítéséért, szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásáért"
 • Bányai Gábor jánoshalmi lakosnak - "Jánoshalma fejlesztésében végzett kiemelkedõen eredményes és maradandó munkájáért, a város hírnevének erõsítéséért, szellemi és anyagi gyarapodásához való hozzájárulásáért."

2011.

 • Kendéné Nagypál Klára budapeseti lakosnak - "Jánoshalma, mint szülõföld szeretetéért végzett több évtizedes lelkes és kitartó munkájáért, a Budapestre és környékére elszármazott jánoshalmiak Baráti Körben vállalt önzetlen tevékenységéért."

2012.

 • Sági Lászlóné jánoshalmi lakos részére "példaértékű magatartásáért és pedagógusi tevékenységéért"
 • Mészárosné dr. Szűcs Franciska néhai jánoshalmi lakos részére "a helyes életmód kialakításáért végzett
  több évtizedes lelkes és kitartó munkájáért Jánoshalma Város díszpolgára posztumusz címet adomá-
  nyoz"
2013.
 • Dr. Tompa László jánoshalmi lakosnak,"Jánoshalma Város lakosságának egészségéért és az egészségügy területén végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájáért"

2014.

 • Kiss Györgyné részére magasszínvonalú nevelő-oktató munkájáért és a közösség érdekében végzett kiemelkedő tevékenységeéért
 • Malustyikné Dr. Király Ibolya részérée a betegekért ésa közösségért végzett kiemelkedő tevékenységéért. 
 • dr. Rapp Jakab részére városunk hagyományainak és törtélmenéke meismeertetése érdekében kifejtett tevékenysége elimseréséül Jánoshalma Város díszpolgára posztumusz címet adományozott

2015.

 • Nem került kiadásra