Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Jánoshalma Város Önkormányzata által üzemeltetett weboldalakhoz kapcsolódó adatkezeléséhez.                                                                                 

Adatkezelési Tájékoztató
A Jánoshalma Város Önkormányzata (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.