Adatkezelési Tájékoztató

GDPR

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a https://www.janoshalma.hu/ weboldal látogatói által. Az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetői Rózsa Csaba E.V., Grafikusom.hu Kft. számára kezelt látogatói adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

1. Általános rendelkezések

Az adatkezelő megnevezése: Jánoshalma Város Önkormányzata

Az adatkezelő címe: 6440 Jánoshalma, Béke tér 1.

Az adatkezelő elérhetőségei: email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., telefon: (06-77) 501-001  

Adatkezelő képviselője: Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó

Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselője, elérhetősége: Közinformatika Nonprofit Kft.

Kapcsolattartó: Löfflinger Attila

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László utca 34.

Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383/103

Az adatkezelés célja: a weboldal megfelelő működése érdekében létrejövő adatok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) a) c), e), 2015. évi CCXXII. tv. (Elügy tv.) 53. §

Adatkezeléssel érintettek köre: weboldal látogatói és az adatfeldogozók munkatársai.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználók az oldal látogatása során kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy böngészési adatait az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt módon kezelje.

Az adatkezelés módja: Automatizált adatfeldolgozás.

2. A kezelt adatok köre

A látogató oldalmegtekintése során keletkezett adatok. Melyek a látogatóazonosítók és a látogató következő adatai, az adatok nem köthetőek személyhez anonim jellegűek

  • Web böngésző információ (név, verzió)
  • Operációs rendszer, eszköz típus (PC, tablet, okostelefon, stb.)
  • IP cím
  • Látogatás, oldal megtekintés ideje
  • Külső weboldalak adatai, melyik oldalról érkezett a látogató (pl.: Google link)
  • Látogatóazonosítók (süti, cookie)

A következő sütiket használjuk weboldalunkon

Neve

Micsoda

bca

A látogatóazonosítók (süti, cookie) jóváhagyása, 1-es érték elfogadva, sosem jár le.

_utma

Látogatottsági adattok nyilvántartása a látogatások számát az első látogatás idejét és az utolsó látogatás idejét tartja nyilván, sosem jár le.

_utmb

Látogatottsági adattok nyilvántartása az oldal megtekintésének kezdette. Böngésző bezárásig érvényes.

_utmc

Látogatottsági adattok nyilvántartása az oldal megtekintésének vége amikor látogató elhagyta az oldalt. Böngésző bezárásáig érvényes.

_utmt

Látogatottsági adattok nyilvántartása az oldal lekérdezések száma. 10 percig érvényes.

_utmv

Látogatottsági adattok nyilvántartása adott eszközt tart nyilván. Sosem jár le.

_utmz

Látogatottsági adattok nyilvántartása a látogató honnét tekintette meg az oldalt, böngészési előzményekből (keresés, link, stb.) Böngésző bezárásáig létezik.

Közösségi oldalakon megosztott tartalmak
Tartalom megosztásokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatók:

A látogató a weboldalon megjelenő tartalmakat megoszthatja a Facebookon, a Twitteren és a Google+ on.

3. Az adatfeldolgozók (az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat végzők)

Zsikor Bt.
Címe: 6440, Jánoshalma, Jókai Mór utca 11.
Grafikusom.hu Kft.
Címe: 6440, Jánoshalma, Kápolna utca 57.
Rózsa Csaba E.V.
Címe: 6792, Zsombó, Kölcsey Ferenc u. 6.
Kecskeméti Zoltán
Címe: 6440, Jánoshalma, Kistemető u. 41.

4. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokat határozatlan ideig kezeli az Adatkezelő.

5. Adattovábbítás

Nem történik adattovábbítás.

6. Az érintettek jogai

Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett látogatói adatok körét, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

7. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Nem történik személyes adatok kezelése.

8. Jogorvoslat

Kérjük a tisztelt látogatókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

​Tájékoztatjuk a látogatókat továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

9. Hatóság

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-126761/2017