VÁROSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY   

Kasziba Sándor
Osztályvezető
06-77/501-001/124
kaszibasanyi@janoshalma.hu

Bíróné Szegfű Mariann
Műszaki ügyek
06-77/501-001/123
biszema@janoshalma.hu

Szép Péter
Ipari, kereskedelmi ügyek
06-77/501-001/123
szep.peter@janoshalma.hu

Faddi Szabolcs
Közterület-felügyelő
06-30/565-37-58
 

Feladatköre:

 •     mezőgazdasági ügyek,
 •     ipari-kereskedelmi ügyek,
 •     közbeszerezési ügyek,
 •     önkormányzati lakásgazdálkodás,
 •     önkormányzati szerződések,
 •     vagyongazdálkodási ügyek,
 •     környezetvédelmi feladatok,
 •     természetvédelmi feladatok,
 •     közlekedés-igazgatási feladatok,
 •     hulladékgazdálkodási feladatok,
 •     önkormányzati ingatlanok ügyei,
 •     önkormányzati beruházások, fejlesztések,
 •     közterületi beruházások, karbantartások,
 •     kötelező közszolgáltatások felügyelete,
 •     katasztrófavédelmi feladdatok
 •     honvédelmi feladatok,
 •     birtokvitás ügyek,
 •     állat- és növényvédelmi feladatok,
 •     fakivágási ügyek,
 •     vízügyi igazgatási feladatok,
 •     közterület-felügyelet.

ÁLTALÁNOS SZERVEZÉSI ÉS HUMÁN OSZTÁLY


Juhász Anikó
Osztályvezető,
köznevelési ügyek, egészségügy, szociális alapellátás
06-77/501-001/112
juhasz.aniko@janoshalma.hu

Horváth Andrea
Iktatás
06-77/501-001/127
horvathandrea@janoshalma.hu

Szerencsés Renáta
Szociális ügyek
(gyermekvédelmi kedvezmények),
Szociális ügyek
(köztemetés, települési támogatás)
06-77/501-001/109
szerencsesreanata@janoshalma.hu
 
Rózsáné Taskovics Zsuzsanna
Anyakönyvezetés, hagyaték
06-77/501-001/120
rozsane@janoshalma.hu

Pekár Krisztina
Testületi anyag kezelés
06-77/501-001/127
pakarkrisztina@janoshalma.hu

Általános szervezési és humán osztály

 •     Anyakönyvi ügyek
 •         Házasságkötés
 •         Apai elismerés
 •         Hagyatéki ügyintézés
 •     Szociális ügyek
 •         települési támogatás
 •         köztemetés
 •         szociális alapellátás (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)
 •     Gyámügyi igazgatás, gyermekvédelem
 •         rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 •         gyámügyi igazgatás
 •     Köznevelési ügyek
 •     Közművelődési-, könyvtári ellátással kapcsolatos ügyek
 •     Rendezvénykoordináció
 •     Sport ügyek
 •     Testvérvárosi kapcsolatok
 •     Civil szervezetekkel kapcsolatos ügyek
 •     Egészségügy
 •     Titkárság
 •     Ügyfélszolgálat

PÉNZÜGYI OSZTÁLY

László Mária
Osztályvezető
06-77/501-001/119
laszlomaria@janoshalma.hu

Lencse Kata
Adóügyi ügyintéző I.,
(gépjárműadó, helyi iparűzési adó, földbérlet forrásadója, magánfőzött párlat jövedéki adója)
06-77/501-001/129
uh.amlahsonaj@atakescnel

Fábián Ferencné
Adóügyi ügyintéző II,
(adók módjára behajtandó köztartozások kezelése, adó- és értékbizonyítvány, adóigazolás kiállítása és kiadása
06-77/501-001/129
uh.amlahsonaj@iscramennaibaf

Katymári Roland
Adóügyi ügyintéző III (Magánszemélye kommunális adója, telekadó Talajterhelési díj
06-77/501-001/108
uh.amlahsonaj@dnaloriramytak

Horváth Lászlóné
Költségvetési ügyintéző
(költségvetési tervezés,pénzügyi tárgyú beszámolók,tájékoztatók, előterjesztések készítése
06-77/501-001/126
uh.amlahsonaj@ave.énhtavroh

Szilágyi Andrea
Pénzügyi ügyintéző
(beérkező számlák kezelése, kimenő számlák elkészítése, banki ügyintézés, analitikus nyilvántartások
06-77/501-001/126
uh.amlahsonaj@aerdnaiygalizs

Magyar Gabriella
Számviteli ügyintéző I. (Jánoshalma Városi Önkormányzat, Jánoshalmi Kistérségi Társulás, Jánoshalmi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában fő-könyvi könyvelés, éves beszámoló, évközi számviteli adatszolgáltatások elkészítése)
06-77/501-001/125
uh.amlahsonaj@alleirbagraygam

Rajcsicsné Mészáros Hajnalka
Számviteli ügyintéző II.
(Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár, Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ)
06-77/501-001/125
uh.amlahsonaj@ensciscjar

Taskovics Timea
Számviteli ügyintéző III.
(tárgyi eszközök nyilvántartása, helyi adó-, gépjárműadó számlák forgalmának rögzítése a főkönyvi könyvelésben))
06-77/501-001/125
uh.amlahsonaj@aemitscivoksat

Tóth Erika
Könyvelő
(Polgármesteri Hivatal, önkormányzati alszámlák, projektek)
06-77/501-001/125
toth.erika@janoshalma.hu

Kissné Rábai Mária
Pénzügyi-, munkaügyi ügyintéző, pénztáros
06-77/501-001/122
uh.amlahsonaj@0enssik
 

 


Feladatköre

 • Pénzügyi kihatású előterjesztések készítése (pl. költségvetés és annak évközi módosítása, pénzügyi vonatkozású egyedi kérelmek döntésre való előkészítése).
 • Időszaki tájékoztatók, ill. beszámolók készítése a gazdálkodásról, a pénzügyi helyzetről.
 • Az éves költségvetés végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi ügyintézés (bevételek beszedése, kiadások finanszírozása), a gazdasági események könyvelése, az előírt analitikus nyilvántartások vezetése.
 • Számlázás, kapcsolattartás vevőkkel, szállítókkal.
 • Banki átutalások teljesítése, különféle támogatások, szociális ellátások folyósítása.
 • Házipénztári pénzforgalom kezelése.
 • Állami támogatások igénylése, évközi változások lejelentése, éves elszámolások elkészítése.
 • Pénzügyi – finanszírozási kérdésekben kapcsolattartás az önkormányzati intézményekkel, gazdasági társaságokkal.
 • Jánoshalma Városi Önkormányzat és intézményei, valamint a Jánoshalmi Kistérségi Társulás és a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat számviteli – gazdálkodási feladatainak ellátása.
 • Munkaerő- és bérgazdálkodással kapcsolatos feladatok (munkajogi szempontból az önkormányzathoz illetőleg a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó köztisztviselők, közalkalmazottak, MT hatálya alá tartozó munkavállalók vonatkozásában egyaránt).
 • Együttműködés az önkormányzati fejlesztési programok pénzügyi feladatainak végrehajtásában a projektmenedzsment szervezetekkel..
 • Helyi adók kivetése, nyilvántartása, beszedése
 • Adók módjára behajtandó köztartozások ügyintézése, adóigazolások kiadása.