PÉNZÜGY

 • Kérelem számlák közötti átvezetéshez
 • Visszautalási kérelem adótúlfizetéshez
 • Kérelem adóhatósági igazolás kiállításához
 • Adatbejelentés magánszemélyek kommunális adójáról
 • Megállapodás magánszemélyek kommunális adójáról
 • Bevallás talajterhelési díjhoz (magánszemélyek részére)
 • Bejelentés desztilláló berendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
 • Gépjárműadó
 • Helyi iparűzési adó

Humán osztály

 • Anyakönyvi kivonat igénylés
 • Haláleset anyakönyvezése
 • Házasságkötés
 • Születési név megváltoztatása
 • Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
 • Külföldön történt anyakönyvi esemény
 • Hagyatéki leltárhoz adatszolgáltatás
 • Póthagyatéki leltár felvétele
 • Közköltségen történő eltemettetés
 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása
 • Hátrányos-, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
 • Rendkívüli települési támogatás

VÁROSGAZDÁLKODÁS

 • Ipari tevékenység bejelentése, változása
 • Ipari tevékenység megszüntetése
 • Bejelentés köteles tevékenység indítása
 • Bejelentés köteles tevékenység változás
 • Bejelentés vendéglátóhely-üzlettípus
 • Bejelentés köteles kérelem-üzemeltető váltás
 • Bejelentésköteles engedély-megszűnés
 • Működési engedély kérelem
 • Működési engedély kérelem-változás bejelentés
 • Működési engedély kérelem-üzemeltető változás
 • Működési engedély -megszűnés
 • Rendezvénytartási engedély kérelem
 • Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem